Vrijwillige Ouderbijdrage

De school is wettelijk verplicht u, als ouder/verzorger, een overeenkomst "Vrijwillige
Ouderbijdrage" aan te bieden. 2College vraagt alleen een bijdrage voor diensten en activiteiten waarvoor de school kosten moet maken, waarin de financiering van het ministerie niet voorziet. Voor de goede gang van zaken rond het onderwijs en de ontwikkeling van uw kind, vinden wij het belangrijk deze diensten en activiteiten aan te bieden. De MR van 2College heeft met dit beleid ingestemd en de Ouderraad van de Jozefmavo heeft inspraak gehad in onderstaande specificatie.

Specificatie vrijwillige ouderbijdrage

2CollegeJozefmavo
2017-2018
 
Nr
activiteit
klas 1
klas 2
klas 3
klas 4
2017
1
Follow-me
 €              20,00
 €          20,00
 
 
2
Gymshirt+logo 
 €                7,50
 
 
 
3
Sleutelgeld
 €              10,00
 €          10,00
 €           10,00
 €          10,00
4
Introductie
 €              12,00
 €            6,50
 €             3,50
 
5
Introductiefeest
 €                2,50
 
 
 
6
Jozeffeest
 €              12,00
 €          12,00
 €           12,00
 €          12,00
7
Kerstviering
 €                2,00
 €            2,00
 €             5,00
 €            5,00
8
Extra kopieerkosten
 €                5,00
 €            5,00
 €             5,00
 €            5,00
9
Openingsactiviteiten nieuwbouw
 €              10,00
 €          10,00
 €           10,00
 €          10,00
2018
10
Cultuureducatie
 €              15,00
 €          15,00
 €           15,00
 €          15,00
11
Excursie Beekse Bergen
 
 
 €             5,00
 
12
Examenafsluiting
 
 
 
 €          25,00
13
Excursie Den-Haag
 
 €          25,00
 
 
14
Excursie Brussel
 
 
 €           25,00
 
15
Excursie Burger Zoo
 €              20,00
 
 
 
16
Jaarafsluiting
 €                4,00
 €            4,00
 €             4,00
 €          20,00
17
Mentoractiviteiten
 €                2,00
 €            2,00
 €             2,00
 €            4,00
18
Themafeest onderbouw
 €                2,00
 €            2,00
 
 
19
Voetbalwedstrijd
 
 
 €             2,00
 
20
Sportdag
 €                2,00
 €            2,00
 €           16,00
 
 €           126,00
 €        115,50
 €         114,50
 €       106,00
 
Locatiecoördinator
Patrick van der Steen
steen.p@2College.nl