Onze school kent 3 resonansgroepen in de onderbouw.
Elk onderbouwteam kent een eigen resonansgroep.
De resonansgroep heeft een duidelijke klankbordfunctie.

In de resonansgroepen gaan de teamleidingen in overleg met ouders over onderwijskundige en organisatorische zaken. Ouders leren meer over het reilen en zeilen van de school en de school krijgt zo adviezen die wij gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs verder te vergroten. Aan het begin van elk schooljaar roepen wij hiervoor ouders op tijdens de algemene informatieavonden. Vanuit de Ouderraad is gezorgd dat er een link is met elke resonansgroep.

De agenda's en de verslagen zijn via onderstaande linken op te vragen. Heeft u interesse in deelname: neem dan contact op met de teamleider van het betreffende team.

Resonansgroep vmbo
Resonansgroep havo-vwo regulier
Resonansgroep havo-vwo-TTO