Omhoog
Aanmelden
er zijn regels!

​terug naar hoofdpagina

 

 

 

 

 

Afspraken bij schoolfeesten die georganiseerd zijn door Black

 
Om schoolfeesten zo goed mogelijk te laten verlopen, maken we de volgende afspraken:
 
 
Toegang
 
       Toegang wordt verleend op vertoon van een geldige schoolpas.
       Tot een uur na aanvang worden leerlingen toegelaten.
       Later binnenkomen is alleen mogelijk met vooraf verleende toestemming.
       Leerlingen die het feest voortijdig verlaten, worden niet meer opnieuw binnengelaten.
       Een leerling uit de onderbouw mag het feest niet voortijdig verlaten, tenzij hij/zij door de ouders wordt opgehaald.
       Ouders van leerlingen uit de bovenbouw worden bij vertrek voor 24.00 uur telefonisch op de hoogte gesteld.
       Introducés zijn niet toegestaan.
 
Alcohol en drugs
 
       Tijdens schoolfeesten wordt geen alcohol geschonken. Ook niet voor leerlingen van 18 jaar en ouder.
       Het is niet toegestaan om voorafgaand aan het schoolfeest alcohol of drugs te nuttigen.
Steekproefsgewijs zal dit bij aanvang van het schoolfeest worden gecontroleerd door middel van een   
ademanalyseapparaat. Wanneer blijkt dat een leerling bij binnenkomst niet alcoholvrij is, wordt hem/haar de toegang ontzegd.
       Het is niet toegestaan om drank en drugs mee te nemen naar schoolfeesten.
       Indien een leerling overlast veroorzaakt en of alcohol/drugs gebruikt heeft, wordt deze van het schoolfeest verwijderd. Ouders/ verzorgers en teamleider worden op de hoogte gesteld. Er worden passende maatregelen genomen én de leerling is op het volgende schoolfeest niet welkom.
       Indien er door de gemeente een controle op het gebruik van alcohol wordt uitgevoerd, is de leerling die positief wordt bevonden bij een blaastest strafbaar en kan hem/haar een boete van €90,- worden opgelegd.
       Wij vragen de ouders uitdrukkelijk om het zogenaamde ‘indrinken’ en het kopen van alcoholhoudende drank te voorkomen.