Omhoog
Aanmelden

​informatie over Tweetalig Onderwijs door Nuffic

Tweetalig Onderwijs, iets voor jou?

Je hebt iets met Engels en je houdt van presenteren? Je wilt graag stage lopen in het buitenland? Of je bent geïnteresseerd in een beroep met veel internationale contacten? Dan is de TTO-opleiding op Durendael zeker iets voor jou! Maar ook als je nog niet zo goed Engels spreekt en dit toch graag wilt leren, kun je bij ons terecht.

Waarom TTO?

Engels is een wereldtaal. Je hoort het overal om je heen. In het bedrijfsleven is Engels de belangrijkste taal. Steeds meer hbo-scholen en universiteiten bieden Engelstalige opleidingen aan. Dan is het handig dat je gewend bent om in het Engels te spreken, lezen, luisteren en schrijven.
Bij TTO op Durendael gaat het echter niet alleen om vloeiend Engels leren spreken, maar ook en vooral om je persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van je internationaal bewustzijn. Wij vinden het belangrijk dat je over grenzen heen leert kijken. Kortom, je wordt opgeleid tot wereldburger!

Internationaal bewustzijn

Om je horizon te verbreden, krijg je in het TTO-programma veel extra activiteiten aangeboden. In de onderbouw ga je op studiereis naar Londen en York. In het derde leerjaar is er een uitwisseling met scholen uit Spanje, Roemenië, Hongarije en Duitsland. Je slaapt dan niet meer in een hotel, maar in een gastgezin. Omgekeerd komt de leerling uit het gastgezin bij jou thuis logeren. In de bovenbouw kun je zelfs tien dagen naar Florida! Ook daar verblijf je bij een gastgezin van een collega-school. Zo leer je niet alleen de taal goed spreken maar krijg je ook kennis van de cultuur, de economie en de sociale omgangsvormen in het buitenland. Bij het vak Global Citizenship (GLC) ontwikkel je allerlei competenties op persoonlijk en internationaal gebied. Zo is er veel aandacht voor samenwerken en presenteren, maar bijvoorbeeld ook voor je ontwikkeling in het Engels en voor internationaal bewustzijn. Verder organiseert de school regelmatig internationale avonden, waarbij ook ouders worden uitgenodigd. Ook zijn er op school internationale projecten waaraan je kunt deelnemen. Een voorbeeld hiervan is het Erasmus Plus project.

Junior School & Senior School

Bij TTO volg je hetzelfde programma als de Nederlandstalig leerlingen op havo of vwo. Je maakt ook hetzelfde eindexamen. Het verschil is, dat je veelal in het Engels les krijgt en dat je werkt aan je internationale ontwikkeling. Als je de onderbouw (Junior School) hebt afgerond, krijg je je Junior Certificate. In de bovenbouw (Senior School) kun je je IB-diploma (International Baccalaureate) halen. Vanaf schooljaar 2017/2018 kunnen alle leerlingen deelnemen aan het Cambridge Advanced programma. Voor Frans en Duits zijn er Delf Scolaire en Goethe Duits.

De docenten

Niet alleen van de leerlingen verwachten we een extra inspanning om goed Engels te leren spreken, dat geldt zeker ook voor de leraren. Alle docenten binnen TTO speken vloeiend Engels. Ze gaan daarvoor regelmatig op cursus. Sommigen zijn zelfs ‘native speaker’, dat betekent dat ze van huis uit Engelstalig zijn. In de vaklessen is er niet alleen aandacht voor de vakinhoud, maar ook voor de taalverwerving. Docenten gebruiken daarvoor de zogenaamde CLIL-methodiek. CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, dat betekent dat op een activerende wijze taal wordt verworven.

Internationale avonden

Veel van wat je leert in de verschillende vakken en bij het werken aan je competenties komt naar voren tijdens internationale avonden. 
Op 2College Durendael organiseren we regelmatig een internationale avond. Je houdt dan bijvoorbeeld een presentatie in het Engels voor je ouders, klasgenoten en docenten. Of je voert een discussie met klasgenoten in het Engels. Soms staat een internationale avond in het kader van toneel en in leerjaar 3 staat science centraal. We combineren dit vaak met een gezamenlijk diner. Het gaat tenslotte om leren, maar zeker ook om gezelligheid.

Competenties en portfolio

Competenties zijn vaardigheden die je ontwikkelt tijdens je opleiding. Deze vaardigheden heb je nodig om je havo- of vwo-diploma te halen én om een wereldburger te worden!  TTO streeft daarbij niet alleen naar een uitstekende beheersing van de Engelse taal, maar ook naar het ontwikkelen van een internationaal bewustzijn. Je doet kennis op van de cultuur en de sociale omgangsvormen in het buitenland. En je oefent in presenteren, reflecteren en communiceren. Je volgt je eigen tempo en je houdt je vorderingen bij in een digitaal portfolio. Hierin staat welke competenties je al heb bereikt en aan welke je nog wilt werken. Daarnaast houd je ook een weblog bij, waarin je ervaringen deelt met je klasgenoten en docenten.

Aanmelding en toelatingseisen

TTO kies je meteen vanaf het eerste jaar. Je kunt dit aangeven op het inschrijvingsformulier. Dit vul je samen met je ouders in tijdens de inschrijvingsavond op 2College Durendael. Het is belangrijk dat je gevoel hebt voor talen en geïnteresseerd bent in de wereld om je heen. Daarnaast gelden er officiële toelatingseisen:
  • Een positief advies van de basisschool. Dat wil zeggen een havo- of vwo-advies.
  • Een cito-score van minimaal 545 voor het tweetalig vwo en minimaal 540 voor het tweetalig havo-vwo.
Als je wel een havo- of vwo-advies hebt, maar je cito-score te laag is voor TTO, kun je een extra test doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer Vincent van der Cammen, teamleider TTO: cammen.v@2college.nl.

Kosten

Aan TTO zijn extra kosten verbonden bovenop de vrijwillige ouderbijdrage. Deze kosten bedragen €400,- per jaar in de onderbouw (klas 1t/m 3). Dit bedrag is inclusief alle reizen (voor iedereen verplicht), projecten en extra activiteiten. In de bovenbouw betaal je €250,- per jaar. De kosten voor de vrijwillige reizen (Florida en Rome) zijn  hierbij niet inbegrepen.

Meer weten?

Wil je meer weten over TTO? Kom dan naar onze open dag.
Wil je TTO in de praktijk ervaren? Schrijf je dan nu in voor snuffellessen. Heb je vragen, twijfels, opmerkingen of suggesties? Je mag altijd contact met ons opnemen. Mail naar Vincent van der Cammen, Iain Watt of Rini Leermakers​ (coördinatoren) of bel 013 528 67 95 en vraag naar een van hen.