Het leerlingenstatuut van 2College Durendael regelt de rechten en plichten van de leerlingen. Het leerlingenstatuut geldt voor alle leerlingen en medewerkers van 2College Durendael.


Het leerlingenstatuut is geldig vanaf aug 2017 t/m december 2019 (Instemming MR d.d. 30-01-2018)

Als je vragen hebt over het leerlingenstatuut, kun je altijd contact opnemen met de Leerlingenraad via 
leerlingenraad.durendael@2college.nl 

 Het leerlingenstatuut je hier downloaden: 
 180125_leerlingenstatuut Durendael 2017-2019_ingestemd.pdf180125_leerlingenstatuut Durendael 2017-2019_ingestemd.pdf