24 augustus 2017

aangepast 12 juni 2018


Geachte ouders, beste leerlingen,

Op deze pagina staan belangrijke documenten voor vmbo 3, 4 en de Tweede Fase. Zodra er een wijziging is, zal die wijziging via deze pagina worden aangekondigd en doorgevoerd in de documenten. Steeds zal op deze pagina de meest recente versie van die documenten te vinden zijn.

Veel succes,

E. Dammers, examensecretaris vmbo

P. Terhorst, examensecretaris havo-vwo

 

De ouderavonden

Hieronder treft u de presentatie aan van de ouderinformatieavond voor havo 5 en vwo 6 gehouden op 18 september 2017

*  voorlichting eindexamensecretariaat HAVO-VWO 2017 a6 en h5 180917.pdf

 Hieronder treft u de informatie aan van de ouderinformatieavond voor havo 4, vwo 4 en vwo 5 van 19 september 2017

voorlichting eindexamensecretariaat HAVO-VWO 2017 a4 en h4 190917.pdf

 Hieronder treft u de informatie aan van de ouderinformatieavond voor vmbo september 2017

Algemene ouderavond 3 vmbo september 2017.pdf

* Informatiebrief vmbo basis 2017.pdf

* Informatiebrief vmbo kader 2017.pdf

* Informatieavond 4gt september 2017.pdf

 

Examenzaken vmbo - havo - vwo
 
Het examenreglement voor 2017-2018 hieronder gepubliceerd geldt voor iedereen die in het vmbo en de Tweede Fase zit. De Bijdehandwijzer, hieronder vermeld, maakt integraal deel uit van het examenreglement voor de Tweede Fase op Durendael.
 
 

ppt exameninstructie havo-vwo 18 april 2018:     exameninstructie 18 april 2018.pdf

* 1e tijdvak:  examenrooster centrale examens 2018.pdf

 
* 2e tijdvak:  volgt eind maart 2018
   
 
 
 
 
 Let op: de uitslag tweede tijdvak komt pas op 29 juni 2018 binnen, waardoor de diplomauitreiking (vwo 16uur; havo 20uur) niet eerder plaatsvindt dan op 4 juli 2018. De diplomauiteiking voor vmbo vindt plaats op 5 juli 2018 (gt: 16.00uur; bk: 20.00uur). 
 
Goed om rekening mee te houden bij de vakantieplanning!!!
 
 
 

Aanpassingen exameneisen 2015 ev.

Voor leerlingen die vanaf 2015 examen gaan doen verandert  de slaag- en zakregeling.

Per november 2015 is de regeling rondom de rekentoets aangepast

brief ouders lln omtrent rekentoets 15 dec 2015-2016.pdf

 Per april 2018 is de regeling rondom de rekentoets voor VWO aangepast

* brief-over-niet-meer-meetellen-rekentoets-in-vwo.pdf

Algemeen Tweede Fase
 
BijdeHandwijzer 2017-2018 BijdeHandwijzer 2017-2018.pdf
 
Let op: de BijdeHandwijzer (procedures en regelingen) maakt integraal deel uit van het examenreglement.
 
* Profielwerkstuk 2018-2019
 
 
 
    De beoordelingsmodellen staan in de handleiding vanaf pagina 18 en 19.
 

 

PTA's programma's van toetsing en afsluiting

havo-vwo  

*  havo cohort 2017 - 2019: PTA havo cohort 2017-2019.pdf

           havo 4 2015-2016;   havo 5 2016-2017

havo cohort 2016- 2018:  pta havo cohort 2016-2018.pdf

           havo 4: 2016-2017;  havo 5 : 2017-2018

* vwo cohort 2015 -2018:  pta vwo cohort 2015-2018.pdf

           vwo 4: 2015-2016;  vwo 5:  2016-2017;  vwo 6: 2017-2018

* vwo cohort 2017 - 2020: PTA vwo cohort 2017-2020.pdf​

           vwo 4: 2017-2018;  vwo 5:  2018-2019;  vwo 6: 2019-2020

* vwo cohort 2016 - 2019pta vwo cohort 2016-2019.pdf

           vwo 4: 2016-2017;  vwo 5:  2017-2018;  vwo 6: 2018-2019

  

vmbo

* vmbo 3 basis cohort 2017 - 2019:  PTA vmbo-basis cohort 2017-2019.pdf

* vmbo 3 kader cohort 2017 - 2019:  PTA vmbo-Kader cohort 2017-2019.pdf

* vmbo 3 gt cohort 2017 - 2019PTA vmbo-GT cohort 2017-2019.pdf
 

* vmbo 4 basis cohort 2016 -2018:  PTA vmbo-basis cohort 2016-2018.pdf

* vmbo 4 kader cohort 2016 -2018PTA vmbo-kader cohort 2016-2018.pdf

* vmbo 4 gt cohort 2016 -2018PTA vmbo-GT cohort 2016-2018.pdf

 

Bijgaand officiële  documenten voor het centraal examen in 2019: 

 centraal examen 2019: 

      @ examenrooster centrale examens 2019.pdf

    

  * hulpmiddelen 2019: 

     * hulpmiddelen centrale examens havo-vwo 2019.pdf

     * hulpmiddelen centrale examens vmbo 2019.pdf

    https://www.examenblad.nl/nieuws/20160222/mededeling-hulpmiddelen-ce-2018-en/2019#par7

 

Opm. Alleen bij wiskunde is een grafische rekenmachine toegestaan. In de link hierboven staan de toegestane grafische rekenmachines voor examenjaar 2018 en 2019. Let dus goed op de aanschaf van een grafische rekenmachine.

inleveren grafische rekenmachine kamer 28:

vwo: maandag 14 mei vóór 10.00uur

havo: woesndag 23 mei vóór 13.00uur

   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 senior TTO en IB

Let op: de examens IB vinden plaats direct NA de meivakantie: 

7 en 8 mei 2018. 

Houd dus rekening met de vakantieplanning in mei 2018!! 

 

* brief ouders mbt senior TTO en IB verantwoording.pdf

*  voorlichting tweede fase dag 23 jan 2018.pdf-

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 aangepast 28 november 2017

 

De stukken voor de Florida uitwisseling 2018/2019!

 

uitnodiging informatieavond Florida 2018-2019.pdf

WHHS_Presentation-florida_trip-2018.pdf

Deelnamecontract 2C-WHBH (2018-2019).pdf

machtiging florida 2018.pdf

Voucher valuta gratis wisselen scholen 2017.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------

information evening September 2018:     

 

 

 

​ ​​​​