Omhoog
Aanmelden
Interview Thijs Schoenmakers

​Thijs Schoenmakers
(eerstejaars vwo)                                               

‘Ik mag al veel onderzoek doen’

Op de middelbare school ben je veel vrijer dan op de basisschool. Na elke les kun je even op de gang wandelen naar het volgende lokaal en voor gym moet je soms naar een andere locatie fietsen. In het begin vond ik het allemaal heel spannend. Gelukkig leer je hier heel snel nieuwe kinderen kennen . En als je een iemand kent, kent die ook weer anderen en zo heb je al snel een groepje vrienden bij elkaar. In de pauzes gaan we meestal met een clubje naar buiten.
Wat ik leuk vind aan de lessen is dat ik veel onderzoek mag doen. Het is dus niet alleen maar uit de boeken leren. Bij wiskunde hebben we een onderzoek gedaan naar M&M’s. We kregen per groepje drie zakken snoep van verschillende winkels.  De bedoeling was dat we van elke kleur de aantallen telden en de zakken met elkaar vergeleken. Ook moesten we verklaringen bedenken voor de verschillen. Waarom zitten er in de ene zak meer rode? Zijn die bijvoorbeeld goedkoper om te maken?
Bij geschiedenis gaan we onderzoek doen naar hoe betrouwbaar tekstenzijn. Daarvoor moeten we met bronnen kunnen werken. We leren wat betrouwbare bronnen zijn en hoe je ze kunt vinden.
Wat ik ook heel leuk vind is dat we voor Engels een extra programma krijgen, namelijk  Engels +.We   leren dan Engels in de praktijk door allerlei extra activiteiten. Zo mogen we bijvoorbeeld elkaar interviewen in het Engels, maken we posters  en houden we presentaties. Je leert immers het  meest door dingen te doen.