Omhoog
Aanmelden
Interview Liesbeth Jansen

​Liesbeth Jansen, leerlingcoördinator
onderbouw havo en vwo

We hebben op onze afdeling van Durendael te maken met een gemengde populatie. Daar spelen we vanzelfsprekend op in. Een vwo-leerling is over het algemeen leergierig , vindt studeren leuk,  en wil kennis opdoen. Een havo-leerling is vooral een intelligente doener , die graag naar een doel wil toewerken. Het doel is echter nog niet altijd even helder. Het is onze taak dat doel concreet  te maken. We gaan tijdens de lessen dus ook in op de vraag ‘Waarom moet ik dit leren?’
Om dat doel te bereiken is een leerproces nodig. Ik vergelijk het wel eens met naar de film gaan. Als je naar een mooie film wilt, moet je ook eerst in de rij staan voor een kaartje. Op Durendael sta je niet letterlijk in de rij, maar verzamel  je studievaardigheden met uiteindelijk als kaartje het einddiploma.  

Leren leren

Tijdens de mentoruren schenken we expliciet  aandacht aan het ‘leren leren’. Daarbij gaat het niet alleen om plannen en organiseren, maar ook om het aanleren van strategieën. Dus, hoe moet je nou leren, maar ook wat moet je doen als je een onvoldoende voor je toets hebt? Dan moet je kritisch naar je toetsresultaten kijken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen leren nadenken over hun eigen handelen en daarmee ook wat doen. Daarom leren we ze om bij alle vakken met een speciaal daarvoor gemaakt format hun toetsresultaten te evalueren en  daar een plan van aanpak aan te koppelen.  

Eenduidige brugklassen

Doordat de leerlingen starten in een eenduidige brugklas kunnen we ze aanspreken op het juiste niveau. Niet te gemakkelijk, want dan is er te weinig uitdaging. Niet te moeilijk, want overvragen is ook niet goed. Activerende didactiek is één van de uitgangspunten in het havo-onderwijs op Durendael.

Academische vaardigheden

Ook onze vwo-leerling willen we graag op maat bedienen. Al vroeg beginnen we met het leren van academische vaardigheden zoals het kritisch leren denken. Maar ook het verzamelen, ordenen en analyseren van informatie komen aan bod. Academische vaardigheden komen eigenlijk bij alle vakken terug. Welke bronnen kun je gebruiken als ondersteuning van je betoog? Hoe haal je de kern uit een tekst?  Hoe bouw je een goede structuur in je verslag?

Vakoverstijgend onderwijs

Wij bieden ook vakoverstijgend onderwijs aan. Dit gebeurt in de vorm van projecten. Leerlingen werken daarbij vanuit verschillende vakken aan een bepaald thema. In de derde klas staat bijvoorbeeld het project ‘Tweede Wereldoorlog’ op het programma.  Zowel bij geschiedenis, als bij Nederlands, maar ook bij Frans, Engels en Duits wordt vanuit verschillende invalshoeken en in verschillende werkvormen aan dit project gewerkt met een gezamenlijke afronding.