Omhoog
Aanmelden
Interview Christel Verhaaren

​Christel Verhaaren, leerlingcoördinator vmbo  klas 1/2

‘Vertrouwen is het sleutelwoord.  Zowel naar de school toe, als in zichzelf. Een leerling moet weten waar hij terecht kan en wat hij van de school mag verwachten. Daarnaast streven we ernaar dat een leerling vertrouwen in eigen kunnen krijgt. Een leerling die weet wat hij waard is, zal optimaal presteren. Op Durendael werken we professioneel, met passie en met plezier. En dat geldt ook voor de leerlingen.’  

Korte lijnen

We zijn een grote school, maar bieden toch kleinschalig onderwijs. Dat doen we onder andere door de groepsgrootte aan te passen aan het niveau. In een basisklas zit je bijvoorbeeld nooit met meer dan 18 leerlingen in een klas en in een kaderklas met maximaal 24 leerlingen. Elke klas heeft een eigen mentor,  die als kerntaak heeft zijn leerlingen goed te monitoren. De lijnen tussen de mentoren en de leerlingcoördinatoren zijn heel kort, dus als er iets niet goed gaat met een leerling kan er snel ingegrepen worden. 

Kanjertraining 

Veiligheid is belangrijk voor leerlingen, want de groepsdruk kan soms groot zijn. Leerlingen hebben behoefte aan een veilig pedagogisch klimaat. Alle eerstejaars leerlingen volgen de zogenaamde Kanjertraining, waarin ze leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. En natuurlijk besteden we hier tijdens de lessen ook aandacht aan.  

Zorg

Op het gebied van zorg bieden we naast de standaard voorzieningen veel extra activiteiten aan, waarmee we de leerlingen begeleiden op hun pad naar zelfstandigheid. We hebben bijvoorbeeld Remedial teaching, studiehulp (bij het leren plannen en organiseren),  het Structuur Ondersteunings Portaal (STOP), sociale vaardigheidstraining en training bij faalangst. Ook zijn er begeleidingslessen voor leerlingen die een achterstand hebben op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen. Voor de leerlingen die vroeger in aanmerking kwamen voor een ‘rugzakje’, hebben we een expertgroep in huis. Zij houden zich bezig met specifieke zorgvragen, bijvoorbeeld  op het gebied van ADHD, ASS en dyslexie.