Aanmelden

 Dinsdag   

 6 maart 2017

 

 15.00 - 17.00 uur
 19.00 - 21.00 uur

 Donderdag

 8 maart 2017

 

 15.00 - 17.00 uur
 19.00 - 21.00 uur

 

 

Wat heb je nodig om je aan te melden? 

· Het ingevulde aanmeldformulier
· 
BSN-nummer leerling: kopie legitimatiebewijs of uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
· originele advies basisschool
· IBAN rekeningnummer
· 
Indien beschikbaar: mailadres(sen) ouders

Ben je verhinderd, neem dan contact op!