Schoolboeken

Inleveren
Inleveren van de boeken schooljaar 2017-2018:
De boeken van Iddink zijn op dinsdag 3 juli opgehaald door Iddink.
 
Vergeten in te leveren:
Iddink:
Deze boeken kunnen via UPS naar Iddink worden gestuurd tegen € 4,01 verzendkosten per pakket. Meer informatie hierover staat op de site van Iddink onder: Iddink "KLANTENSERVICE"
Schoolboekenfonds:
Boeken van het schoolboekenfonds kunnen in de eerste week van het nieuwe schooljaar worden ingeleverd op de administratie. Zorg dat er in één van de boeken een briefje zit met daarop de naam en de klas van de leerling.
 
Bestellen
Algemeen:
De firma Iddink verzorgt de boekenpakketten voor onze leerlingen maar er zijn ook boeken die geleverd worden door school. De  boeken kunnen vanaf 22 juni worden besteld. De uiterste besteldatum is zondag 8 juli. Het is belangrijk om de boeken tijdig te bestellen. Te laat bestellen kan kosten met zich meebrengen. Wel is het verstandig met bestellen te wachten totdat bekend is naar welke klas de leerling volgend jaar gaat.
  
Bestellen boeken voor nieuwe leerlingen
Deze  "INFORMATIEBRIEF NIEUWE LEERLINGEN" is onderdeel van het informatiepakket dat alle nieuwe Durendael leerlingen vlak voor de zomervakantie zullen ontvangen. Hierin staat belangrijke informatie over de schoolboeken en enkele andere leermiddelen.
 
Leerlingen die voor de eerste keer boeken bestellen bij Iddink, loggen in op de Iddink-site met de schoolcode  van 2College Durendael: 4K9VRWHM. Vervolgens maken ze een persoonlijk account aan waarna de boeken kunnen worden besteld.
 
Het aangemaakte Iddink-account blijft heel de schoolloopbaan geldig. In deze  "BRIEF BESTELINFORMATIE IDDINK" staat hoe u de boeken kunt bestellen.
 
Voor het aanmaken van een Iddink-account en het bestellen van boeken klik op "IDDINK BESTELLEN"
 
Bestellen voor nieuwe leerlingen afkomstig van een andere school voor voortgezet onderwijs
Leerlingen die voor de eerste keer boeken bestellen bij Iddink, loggen in op de Iddink-site met de schoolcode  van 2College Durendael:  4K9VRWHM.
Dit kan op "IDDINK BESTELLEN". Vervolgens maken ze een persoonlijk account aan waarna de boeken kunnen worden besteld. Het aangemaakte Iddink-account blijft heel de schoolloopbaan geldig.
Leerlingen die op hun vorige school al boeken hebben besteld bij Iddink, maken gebruik van hun bestaande inlogaccount. Wel moet de schoolcode worden gewijzigd in die van 2College Durendael: 4K9VRWHM zodat Iddink weet dat er van school is veranderd. 
Alle informatie over de schoolboeken voor leerlingen afkomstig van andere scholen voor voortgezet onderwijs vindt u in deze "BRIEF ZIJ-INSTROMERS"
 
Opmerking:
Na het akkoordverklaren van de bruikleenverklaring "gratis schoolboeken" op de bestellijst van Iddink, volgt de mogelijkheid "Niet gratis" leermiddelen te bestellen. Deze zijn echter NIET verpicht. Meer informatie over zelf aan te schaffen leermiddelen vindt onder aan deze pagina.
 
Bestellen boeken voor alle andere leerlingen
Leerlingen kunnen inloggen op de Iddink-site met de inloggegevens die ze eerder (meestal in het eerste leerjaar) zelf hebben aangemaakt. 
Voor het inloggen en bestellen van boeken klik op  "IDDINK BESTELLEN"
 
Boeken die via school worden geleverd:
Diverse klassen krijgen ook boeken die geleverd worden door het schoolboekenfonds. Deze boeken worden uitgereikt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zodra de leerling het boek heeft ontvangen, schrijft deze zijn/haar naam aan de bovenzijde van de binnenkaft (voorzijde).  Een verloren boek vindt zo gemakkelijker de eigenaar terug.
 
Als een door school geleverd boek meerdere jaren wordt gebruikt, levert de leerling dit  pas in, aan het einde van de gebruiksperiode.  Bijvoorbeeld: voor Engels wordt het boek “Finish up” gebruikt in VWO 4, 5 en 6. De leerling ontvangt “Finish up” in klas vier en levert dit pas in, aan het einde van het examenjaar.
 
Zelf aan te schaffen leermiddelen:
Informatie over zelf aan te schaffen leermiddelen vindt u op "ZELF AAN TE SCHAFFEN"
 
Verandering van klas/niveau/vakken gedurende een lopend schooljaar:
Ga naar de klantenservicepagina van Iddink.  Kies hierna "Mijn bestellingen" in de linker kolom. Kies na het inloggen voor "klaswissel". De juiste klantenservicepagina vindt u HIER
 
 
 
 
 
 
​​​​