Specificatie vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar 2017 2018

In de bijlage vindt u een verantwoording van de kosten voor die activiteiten waarvoor we als school de vrijwillige ouderbijdrage innen. Voor alle leerlingen is de bijdrage € 100,- per leerjaar. Zoals u kunt zien in de bijlage zijn de kosten per leerjaar altijd hoger.

Voor leerlingen van het TTO (klas 1 2 3) en IB (klas 4 5 6) wordt daarnaast jaarlijks een bijdrage gevraagd van respectievelijk € 400,- of € 250,-.

Verantwoording ouderbijdrage