Activiteiten

De school is er niet alleen om kennis over te dragen. Ook aan
culturele vorming, zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale vaardigheden
geeft 2College Durendael aandacht. BLACK organiseert allerlei
activiteiten die daar mee te maken hebben. De BLACK-groep bestaat
uit leerlingen en docenten. De groep stelt in overleg met de directie
elk jaar een jaarplan op. Het plan wordt tijdens het schooljaar
verwezenlijkt in samenwerking met de mentoren.

Van alle activiteiten die buiten het lesprogramma plaatsvinden
- zoals schoolfeestjes, excursies, vieringen en schoolacties - wordt
melding gemaakt in de schoolkrant. De ouders weten zo of bepaalde
bijeenkomsten van jongeren al dan niet onder verantwoordelijkheid
van de school plaatsvinden.