Op dit moment is de leerlingenraad een groep leerlingen die bestaat uit gekozen of benoemde vertegenwoordigers uit klas 1, 2 en 3. Deze leerlingen voelen zich verbonden aan onze school . De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen gaan bijvoorbeeld over schoolfeesten, het leerlingenstatuut of het mee-organiseren van een evenement op school . Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de school, met name over zaken die leerlingen direct aangaan. De leerlingenraad staat momenteel onder leiding van docent beeldende vorming mevrouw Van Oostrum.