Op onze school bieden we in de eerste klas mavo/havo aan en in klas 2 en hoger VMBO gemengd/theoretische leerweg PLUS, bij ons mavo genoemd. Dat wil zeggen dat alle leerlingen in 7 vakken examen doen. Dat zijn 7 theoretische vakken of 6 theoretische vakken en één beroepsgericht vak. Bij ons is het beroepsgerichte vak de ICT-route. We hebben een éénjarige mavo-havobrugklas. Daarna gaan de leerlingen naar klas 2 havo-vwo van het Lyceum of naar klas 2 mavo van onze school.

Onze school biedt kansen. Voor een aantal leerlingen kan het bij voldoende resultaten en motivatie een opstapje zijn naar klas 2 havo/vwo van het Cobbenhagenlyceum. Leerlingen met een VMBO GT-advies kunnen bij ons terecht.

We zijn vooral een school waar leerlingen, soms met een extra steuntje in de rug, op een prettige en veilige manier naar hun diploma toe werken.  Op het rooster staan de gewone vakken en we bieden  ook extra ondersteuning in de vorm van hulplessen in de vakken Nederlands, wiskunde, en Engels. En als je niet zo lekker in je vel zit of als je te zenuwachtig wordt voor een toets, kunnen we samen met de mentor kijken wat er voor je nodig is.

mavolinks1.jpgmavolinks2.jpgmavolinks3.jpgmavolinks4.jpg
Waar we erg speciaal in zijn is dat je vanaf klas 1 gaat nadenken over de toekomst en antwoord gaat geven op de vragen "Wie ben ik?", "Wat kan ik?" en "Wat heb ik nodig voor de toekomst?". Deze vragen komen terug op allerlei momenten, maar vooral tijdens de JOT- lessen ( Je Ontdekt Talent").  Eén middag in de week ga je samen met een docent op zoek naar je talenten. Zo neem je in het schooljaar deel aan zes workshops, die plaatsvinden in en buiten de school. De thema's die dan aan bod komen zijn heel erg verschillend. Je kunt een technische workshop kiezen en bijvoorbeeld een vliegtuigje maken. Ook kun je in de band muziek leren maken, kun je laten zien wat je op het sportieve of op het creatieve vlak kunt. Te veel om op te noemen dus. Alle resultaten van je zoektocht naar je talenten worden in een portfolio bewaard en vormen het bewijs van wat je kent en kunt. In de tweede klas is de helft van de JOT-lessen meer gericht op kennismaken met beroepen. Ook loop je een dagje stage op het werk van je ouders.