Dinsdag 12 maart 2019

 
   15.00 - 17.00 uur
   19.00 - 21.00 uur
Donderdag 14 maart 2019  
   15.00 - 17.00 uur
   19.00 - 21.00 uur

Bent u op deze dagen verhinderd, neem dan contact op met een van de contactpersonen.
Een overzicht kunt u hier vinden.

 
Wat moet u meebrengen om aan te melden:
  • Het aanmeldformulier.
    U kunt het aanmeldformulier uit het mapje van de Open Avond meebrengen of Download het digitale aanmeldformulier (Dit formulier graag uitgeprint meebrengen.)
  • BSN-nummer van de leerling: hiervoor een kopie van een legitimatiebewijs van het kind meenemen of een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  • advies basisschool ( adviesbrief met de unieke code)
  • mailadres(sen) van de ouders

 banner5.jpg