Omhoog
Aanmelden
Begeleiding: Loopbaanbegeleiding/Decaan

In hun schoolloopbaan maken leerlingen verschillende belangrijke keuzes. Advisering en begeleiding gebeurt steeds door mentor en vakdocent. Uiteraard zorgt de school voor een duidelijk beeld van de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Het decanaat organiseert de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Op de pagina's van de afdelingen is hierover nadere informatie vinden.

Via Cumlaude Learning "Decanaat Cobbenhagenmavo" zijn er veel sites te benaderen die betrekking hebben op het LOB-traject. Tegenover de kamer van mevrouw Van Amelsvoort is een LOB-hoek waar brochures e.d. over opleidingen op MBO-scholen te vinden zijn. Voor vragen over opleidingen of opleidingsinstituten kun je terecht bij mevrouw Carti.

Indien gesprekken met mentoren niet het gewenste resultaat opleveren is het altijd mogelijk een gesprek met de decaan aan te vragen.

Een afspraak maken en/of vragen stellen kan ook per e-mail:

 

                            Rasnaly Carti

        

    Carti.R@2college.nl