Agenda: vergadering ouderraad
Gebeurtenis exporteren

Titel

vergadering ouderraad

Locatie(s)

beide

Begintijd

19-2-2018 19:30

Eindtijd

19-2-2018 22:30

Beschrijving

Ouderraad 2College Cobbenhagenmavo en -Cobbenhagenlyceum
e-mail: ouderraad.cobbenhagen@2college.nl
 

Tilburg, 7 februari 2018,

Geachte ouders van 2College Cobbenhagenmavo en -Cobbenhagenlyceum en de schoolleiding,
Hierbij nodigen wij U allen uit om de Ouderraadvergadering bij te wonen, welke gehouden wordt op maandag 19 februari in de docentenkamer van het lyceum.
Aanvang:  19.30 uur.
1. Opening en vaststellen agenda
2. Goedkeuring notulen 14 december jl. (bijlage)
3. Ingekomen/Uitgaande post
4. MR en GMR punten (Will)
5. Personeel / mededelingen
6. Thema-avond
7.  Evaluatie open dag / avond
8.  Gepersonaliseerd leren
9.  Boekenbeleid
10. Medewerkerstevredenheidsonderzoek
11. Communicatie
12. Rondvraag
 
Namens de Ouderraad,
 
Monique van Nunen, secretariaat
 
De volgende data voor de ouderraadvergaderingen: dinsdag 17 april 2018 en donderdag 7 juni 2018

Duurt hele dag

 

Terugkeerpatroon

 

Werkruimte

Bijlagen

Gemaakt om 5-10-2017 22:50 door Vriens, (Harrie)
Laatst gewijzigd op 13-2-2018 12:43 door Vriens, (Harrie)