Wat is het Technasium?

Wat is het Technasium?

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven.

Hoe werkt het? 

5 uur per week krijgen de leerlingen het vak O&O (onderzoeken & ontwerpen). Hierin werken ze in groepjes van 4 leerlingen 8 weken aan een opdracht. Ze doorlopen daarbij de verschillende fases van projectmatig werken: bezoek aan het bedrijf dat de opdracht verstrekt, probleem analyseren, brainstormen, onderzoek doen, ontwerp maken en tenslotte volgt er altijd een presentatie naar de opdrachtgever toe.

Voor wie?

Het Technasium is er voor HAVO/VWO leerlingen met een inventieve, onderzoekende  en creatieve instelling die belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, leerlingen die willen weten hoe het zit en of het beter of anders kan.

 

 

 

 

Microsoft Silverlight aanschaffenKlokhuis over het technasium