Ouders

Voor wie is het?

Het Technasium is er voor HAVO/VWO leerlingen met een inventieve en creatieve instelling die belangstelling hebben voor de wereld om hen heen, leerlingen die willen weten hoe het zit en of het beter of anders kan.

Onderzoeken & Ontwerpen

 

Het hart van het Technasium is het vak O&O, Onderzoeken en Ontwerpen. Leerlingen gaan bij dit vak (twee blokken per week) aan de slag met projectopdrachten op het gebied van onder andere bouwkunde, biotechnologie, industriële vormgeving en alle andere ingenieurs -en/of ontwerpberoepen. Daarnaast moeten leerlingen veel (leren) samenwerken.

“De echte wereld” in de school

 

Aan het begin van de opdracht maakt de leerling kennis met een werkelijke architect of een andere beroepsbeoefenaar. De projectopdrachten zijn geen verzonnen opdrachten maar afkomstig van bedrijven en instellingen van buiten de school. Het eindresultaat van een projectopdracht wordt mede beoordeeld door de echte beroepsbeoefenaar. Met het Technasium wordt de “echte” wereld meer in de school gebracht.

Projectmatig werken

 

Anders dan de naam doet vermoeden gaat het Technasium over veel meer dan techniek alleen. Het gaat over projectmatig werken. Van Alfa via Bèta naar Gamma, projectmatig werken is overal! Ook in de vervolgstudies op hbo en universitair niveau wordt veel tot bijna geheel projectmatig gewerkt. De leerling heeft al geleerd op een wetenschappelijke manier te denken en te werken. Er vindt uiteraard ook samenwerking plaats met verschillende HBO’s en Universiteiten. Sterker nog in het laatste studiejaar van de leerling wordt hij voor O&O begeleid en mede beoordeeld door een docent van het HBO of Universiteit.
   

O&O wordt 5 uur per week aangeboden aan de leerlingen. Daarnaast blijven ze de ‘normale’ leervakken zoals natuurkunde, wiskunde, engels enz. ook volgen. Al deze vakken en O&O versterken elkaar. Gedurende het jaar nemen de leerlingen deel aan 4 projecten van telkens 8 weken. Gedurende de hele Havo of VWO opleiding blijft dit zo. Leerlingen hebben wel de mogelijkheid om na het derde leerjaar eventueel te stoppen met het Technasium.

Het Technasiumonderwijs wordt per regio maar op één school aangeboden. Het moet aan strenge eisen voldoen die zijn opgesteld door de stichting Technasium en het ministerie van OCW. 2College Cobbenhagenlyceum heeft voor de regio Tilburg het predicaat Technasium gekregen.

Woorden als Research, Engineering en Design passen bij het Technasium!

Meer weten? Kijk op www.technasium.nl
Of neem contact op met:

Jochem Kamp
Coördinator Technasium
T: 013-4550941
E: E: Kamp.J@2college.nl