Bedrijven

Wat is het?

Het Technasium biedt vanaf het eerste leerjaar het vak Onderzoek en Ontwerpen aan. De leerlingen werken in groepjes van drie of vier klasgenoten aan een aantal projectopdrachten per jaar. Ze verrichten een onderzoek, maken een analyse, ontwerpen, stellen een beroepsprofiel op en geven een afsluitende presentatie. Elke opdracht is een combinatie van denken en doen en duurt acht schoolweken, vijf lesuren per week.

2College Cobbenhagenlyceum

 

Het Technasiumonderwijs wordt per regio maar op één school aangeboden. Het moet aan strenge eisen voldoen die zijn opgesteld door de stichting Technasium en het ministerie van OCW. Cobbenhagenlyceum mag voor de regio Tilburg komend jaar starten met het pre-Technasium om in een jaar door te groeien tot gecertificeerde Technasiumschool. Het is vergelijkbaar met een ISO-9000 certificering in het bedrijfsleven. Zie www.technasium.nl

Wat vragen wij van u?

 

Grofweg het meeste wat voor de projecten nodig is regelt de school zelf, maar voor een cruciaal onderdeel van het Technasiumonderwijs – een uitdagende projectopdracht – hebben we u nodig. Veel bedrijven en instellingen doen al mee, maar door het groeiend aantal leerlingen dat voor het Technasium kiest en de komst van nieuwe Technasia zijn extra enthousiaste opdrachtgevers uiterst welkom. Wat vragen we van u? Een HBO- of WO-gekwalificeerde medewerker die in totaal circa acht uur per project beschikbaar is voor het meedenken over een realistische en relevante projectopdracht, een bedrijfsbezoek, een tussentijdse evaluatie en de eindbeoordeling. Niets meer en niets minder. Projecten duren circa acht schoolweken.

Wat levert het u op?

U toont zich een betrokken ondernemer die graag een bijdrage wil leveren aan de versterking van de innovatie- en concurrentiekracht binnen uw branche in Nederland. De eindexamenkandidaten op het Technasium van nu zijn de onderzoekers en ontwerpers van morgen. Ook voor uw bedrijf. Dat is de lange termijn. Op de korte termijn kunnen de projectopdrachten tot nieuwe inzichten leiden. Enerzijds leert de ervaring dat het voor uw eigen medewerkers verhelderend werkt om de eigen activiteiten op een begrijpelijke manier uit te leggen. Anderzijds zullen onze leerlingen u – niet gehinderd door gebruikelijke conventies – verrassen met onconventionele resultaten, die het uitgangspunt kunnen vormen voor nieuwe ideeën. Het is meer dan een leeropdracht, er worden echt resultaten geboekt.

Heeft u nog ergens een uitdaging liggen waar u niet aan toe komt of wat budgettair op een lagere prioriteit staat, maar waar u toch graag een oplossing voor heeft? Neem contact op! Mogelijkerwijs dat onze leerlingen u kunnen helpen.

Voor informatie neem contact op met:

Leander Bouwens
Coördinator Technasium

2College Cobbenhagenlyceum
Brittendreef 5
5012 AE Tilburg
T: 013-4550941
E: Bouwens.L@2college.nl