maart 2016. 
 
Overgangsnormen Cobbenhagenlyceum.                           
 
Uitgangspunten
·         In klas 1,2 en 3 wordt op rapport 1 en 2 voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op een decimaal.
·         Op het laatste rapport staat het eindrapportcijfer afgerond op een geheel getal.
·         Een leerling wordt bevorderd als hij aan alle gestelde voorwaarden voldoet (zie de algemene regels en de overgangsnormen per leerjaar).
·         Een leerling die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, wordt automatisch besproken. Het resultaat kan zijn:
O  bevorderen naar een hoger leerjaar van dezelfde afdeling
O  doubleren. In dit geval kan de vergadering een plaatsingsadvies geven over een verandering van afdeling.
·         Wettelijk gezien mag een leerling maximaal 5 jaar doen over de eerste fase (de eerste 3 jaar van het havo en vwo)
·         Een leerling mag niet langer dan drie jaar over twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling doen (exclusief het examenjaar). Dat geldt ook voor leerlingen die van een andere school voor voortgezet onderwijs komen.
 De algemene regels
·         Voor klas 1, 2 en 3 geldt: het cijfer 5 telt voor één verliespunt, het cijfer 4 voor twee verliespunten . het cijfer 3 is het laagste cijfer dat op een rapport kan voorkomen. Een leerling met een 3 op zijn rapport wordt niet bevorderd en wordt dus besproken.
·         Leerlingen van klas 2 havo/vwo regulier  en tweetalig krijgen bij de overgang een bindend advies voor het vervolg van hun schoolloopbaan en het vak o&o.
De overgangsnormen per leerjaar.
Klas 1:
H/V1
Bevorderen naar 2 h/v :
·         Een voldoende voor Nederlands, Engels en wiskunde
·         Maximaal 3 verliespunten
·         Gemiddelde van de eindrapportcijfers niet lager dan 6
·         Gemiddeld voldoende voor inzet/studiehouding
 
VWO 1 TTO
Bevorderen naar 2 vwo  tto:
·         Een voldoende voor Nederlands, Engels en wiskunde
·         Maximaal 3 verliespunten
·         Gemiddelde van de eindrapportcijfers niet lager dan 6
·         Gemiddeld voldoende voor inzet/studiehouding
 
Klas 2:
H/V2:
Bevorderen naar havo 3:
·         Een voldoende voor Nederlands, Engels en wiskunde
·         Maximaal 3 verliespunten
·         Gemiddelde van de eindrapportcijfers niet lager dan 6
·         Gemiddeld voldoende voor inzet/studiehouding
 
Bevorderen naar vwo 3:
·         Een voldoende voor Nederlands, Engels en wiskunde
·         Maximaal 2 verliespunten
·         Gemiddelde van de eindrapportcijfers niet lager dan 7 ½
·         Gemiddeld voldoende voor inzet/studiehouding
 
 
VWO 2 TTO:
Bevorderen naar vwo 3 tto:
·         Een voldoende voor Nederlands, Engels en wiskunde
·         Maximaal 3 verliespunten
·         Gemiddelde van de eindrapportcijfers niet lager dan 6
·         Gemiddeld voldoende voor inzet/studiehouding
 
     HAVO 3
     Bevorderen naar havo 4:
 
     * een voldoende voor Nederlands en Engels (en wiskunde indien gekozen)
     * maximaal 3 verliespunten ( in totaal bij alle vakken)
     * maximaal 1 verliespunt in de vakken die gekozen worden in klas 4 ( in acht neming bolletje 1) en gemiddeld een 6,0      bij deze vakken.
 
    VWO3
 
    Bevorderen naar vwo 4:
 
    * een voldoende voor Nederlands, Engels en wiskunde
    * maximaal 3 verliespunten
    * maximaal 1 verliespunt in de vakken die gekozen worden in klas 4 ( in acht neming bolletje 1) en gemiddeld een 6,0 bij deze vakken.
 
    HAVO 4
 
    Bevorderen naar havo 5:
  
*   maximaal twee cijfers lager dan een 6, waarvan ten hoogste één 4
*   maximaal één 5 voor Nederlands,  Engels of  wiskunde
*   Één 4, een 4 en een 5 of twee 5-en én al je andere jaarrapportcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je jaarrapportcijfers is onafgerond tenminste een 6.
*   Het gemiddelde van alle onafgeronde rapportcijfers van de vakken, die deelnemen aan het CSE is niet lager dan een  6.0
*   voor de rekentoets  moet minimaal een 5.0 behaald zijn
*   vakken uit het combinatiecijfer  kunnen maximaal één compensatiepunt  opleveren.
*   voldaan aan alle verplichting t.a.v. CC-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven in het PTA voor het leerjaar van havo 4
*   een 3 is niet toegestaan
 
   VWO 4
 
   Bevorderen naar vwo 5:  
 
*   maximaal twee cijfers lager dan een 6, waarvan ten hoogste één 4
*   maximaal één 5 voor Nederlands,  Engels of  wiskunde
*   Één 4, een 4 en een 5 of twee 5-en én al je andere jaarrapportcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je jaarrapportcijfers is onafgerond tenminste een 6.
*   Het gemiddelde van alle onafgeronde rapportcijfers van de vakken, die deelnemen aan het CSE is niet lager dan een  6.0
*   vakken uit het combinatiecijfer  kunnen maximaal één compensatiepunt  opleveren.
*   voldaan aan alle verplichting t.a.v. CC-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven in het PTA voor het leerjaar van vwo 4 4
*   een 3 is niet toegestaan
 
 
  VWO 5
 
  Bevorderen naar vwo 6: 
 
*   maximaal twee cijfers lager dan een 6, waarvan ten hoogste één 4
*   maximaal één 5 voor Nederlands,  Engels of  wiskunde
*   Één 4, een 4 en een 5 of twee 5-en én al je andere jaarrapportcijfers zijn 6 of hoger én het gemiddelde van je jaarrapportcijfers is onafgerond tenminste een 6.
*   Het gemiddelde van alle onafgeronde rapportcijfers van de vakken, die deelnemen aan het CSE is niet lager dan een  6.0
*   voor de rekentoets  moet minimaal een 5.0 behaald zijn
*   vakken uit het combinatiecijfer  kunnen maximaal één compensatiepunt opleveren.
*   voldaan aan alle verplichting t.a.v. CC-uren, handelingsdelen, praktische opdrachten, verslagen e.d. zoals beschreven in het PTA voor het leerjaar van vwo 5
*   een 3 is niet toegestaan