Kies tweetalig onderwijs op het Cobbenhagenlyceum op vwo niveau!         
 
Er gaat een wereld voor je open.                                                       
 tto finland.jpg

 
 

  

 
Er gaat geen dag voorbij of je hebt te maken met de Engelse taal. Of het nou tv of radio of de computer is, Engels kom je overal tegen. Steeds meer lessen worden op de hogescholen en universiteiten in het Engels gegeven en in het bedrijfsleven is Engels dé taal. Op de basisschool heb je een voorproefje gehad van Engels. Vind je het echt leuk om veel met Engels te doen, dan hebben wij dé opleiding voor jou in huis. Je kunt bij ons namelijk tweetalig onderwijs op vwo niveau volgen.
 
Wat betekent dat?                      
 
Ruim 70 % van je lessen wordt in het Engels gegeven met Engelse boeken.
Daarbij moet je denken aan vakken als:                 
                      wiskunde                      mathematics
                      geschiedenis                 history
                      Engels                          English
                      biologie                        biology
                      natuur-, scheikunde      science
                      lichamelijke opvoeding   physical education
                      beeldende vorming        arts
 

Dat is in het begin natuurlijk wennen, maar je zult zien, dat het heel snel gaat en na verloop van tijd ga je vanzelf in het Engels reageren en denken. De lessen worden gegeven door collega’s, die daar apart voor opgeleid zijn.Daarnaast hebben we  “native speakers” op school, collega’s voor wie Engels de moedertaal is. In 2008 hebben we van het Europees platform het TTO junior school Certificate ontvangen. Dat  betekent, dat onze opleiding voldoet aan de strenge eisen die het Europees Platform stelt aan scholen in Nederland. Naast lessen wordt in speciale uren veel aandacht besteed aan internationalisering: je leert veel over de wereld, er zijn internationale contacten en diverse projecten met veel aandacht voor de taal. Ook een buitenlandse reis hoort ieder leerjaar tot het lesprogramma. Het derde jaar(de eerste fase) sluit je af met het Junior Certificate.
 
In 2014 hebben we het TTO Senior Certificate ontvangen. In de bovenbouw kun je vervolgens vakken in het Engels volgen en kun je kiezen voor het speciale programma voor het vak Engels dat opleidt voor het International Baccalaureate (IB) Certificate in English. Naast je vwo-opleiding volg je dan een intensieve opleiding Engels. Daarin doe je apart examen en dat levert een waardevol certificaat op. 
 
Voor het tweetalig onderwijs vragen we een aparte ouderbijdrage.(Als deze extra kosten een probleem opleveren, kunnen de ouders contact opnemen met de teamleider en vragen om een speciale overeenkomst. Daarmee hopen we dat TTO onderwijs voor iedereen toegankelijk is.)
 DSC01149.JPG
Is tweetalig onderwijs  een opleiding voor jou?
 
Als je plezier in leren hebt, Engels een leuke taal vindt, later een HBO of universitaire studie gaat volgen,wellicht ook in het buitenland gaat studeren of werken is het zeker de moeite waard om eens te komen kijken en praten. Na je aanmelding nodigen we je uit voor een gesprek, waarin je de motivatie voor deze opleiding kunt aangeven. Samengevat: TTO onderwijs op het Cobbenhagenlyceum: op vwo-niveau minstens 70 % van de lessen in het Engels, speciaal opgeleide docenten, native speakers, extra activiteiten, internationale oriëntatie, moderne onderwijsvormen, Junior certificaat na klas 3, internationaal erkend certificaat IB English, regulier Nederlands vwo-diploma en een Senior certificaat. Daarnaast heb je meer kennis van Engelstalige landen en ruimere mogelijkheden in het vervolgonderwijs. Een extra ouderbijdrage voor het TTO-programma is een vereiste.                                                                                                     
 
Durf je deze uitdaging aan? 
 
Graag informeren we je uitgebreid tijdens de Open Dag op zaterdag 21 januari 2017 van 11.00 tot 14.00 uur.Wil je nog meer “proeven” van ons onderwijs? Dan ben je van harte welkom op onze pre-lyceum middagen in januari en februari of op 25 februari 2017 om lessen te volgen tijdens onze “snuffelmiddag”, die van 14.30 tot 16.30 uur plaatsvindt .
Kijk voor een volledig overzicht van de mogelijkheden op onze site onder het kopje "Groep 8".
 
Heb je nu of later nog vragen, dan kun je altijd terecht bij: dhr. G. Goossens,  coördinator (goossens.g@2college.nl) of dhr.  W. Kwint, teamleider onderbouw (kwint.w@2college.nl)    
 
 
FAQ (frequently asked questions)
  
2. Wat houdt tweetalig onderwijs in?
Binnen het tweetalig onderwijs wordt in de eerste drie schooljaren minstens de helft van de vakken in het Engels aangeboden. Dat betekent, dat Engels de voertaal van docenten én leerlingen is. De boeken, werkstukken en toetsen zijn ook in het Engels. In de bovenbouw gaat het door maar zijn de examenvakken niet meer in het Engels, de niet examenvakken en het profielwerkstuk worden wel in het Engels gedaan. (zie vraag 6)
4. Zijn er nog andere verschillen tussen het tweetalig onderwijs en het reguliere?
Ja zeker. Er wordt veel aandacht besteed aan internationalisering en is er meer dan gemiddelde aandacht voor de culturele en algemene ontwikkeling van de leerlingen.
5. Waarom wordt tweetalig onderwijs niet tot en met het eindexamen gegeven?
Het eindexamen mag (nog) niet in het Engels worden afgenomen.
Vanaf klas 4 werken de leerlingen toe naar de Nederlandstalige examens voor alle vakken.
6. Stopt het tweetalig onderwijs na klas 3?
Als de leerlingen de eerste drie leerjaren succesvol hebben afgerond, wordt dat beloond met een diploma: het Junior Certificate. Vanaf klas 4 (de tweede fase) kunnen leerlingen in de tto senior school (de Tweede Fase) vakken in het Engels doen en studeren voor het International Baccalaureate (IB), dat is een internationaal erkend certificaat voor het vak Engels.
7. Als leerlingen toch in het Nederlands hun examens doen, wat is dan eigenlijk de meerwaarde van tweetalig onderwijs?
Engels is veruit de belangrijkste internationale taal. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook binnen het onderwijs: het hoger beroepsonderwijs en universitaire opleidingen bieden steeds meer studiemateriaal in het Engels aan. Met de tweetalige opleiding bouwen leerlingen een voorsprong op voor een vervolgopleiding, een eventuele studie in het buitenland en hun toekomstige loopbaan.
8. Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven?
Om aan de eisen van het Europees Platform te voldoen, moet minimaal 50% van alle lessen in het Engels gegeven worden. In principe proberen we alle vakken in het Engels te geven, behalve Nederlands, Duits en Frans.
9. Leidt het Engels niet tot aansluitingsproblemen voor leerlingen in de bovenbouw, wat betreft de Nederlandse terminologie en leerstof?
Onderzoek heeft aangetoond dat dit tot nu toe nog op geen enkele school tot problemen heeft geleid.
Er wordt vaak met lijsten gewerkt, waarbij de belangrijkste termen bij alle vakken zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleerd.
10. Gaat het geven van lessen in het Engels niet ten koste van de diepgang van de stof?
Nee. In het begin zullen we het tempo aanpassen aan het Engelse niveau van de leerlingen. Dat betekent in feite dat het vertalen wat meer tijd kost. Maar in de tweede helft al van het brugklasjaar maakt het voor de leerlingen en docenten eigenlijk niet meer uit in welke taal er les gegeven wordt.
11. Is het TTO alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?
Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk. We beginnen vanaf het begin. Het gaat vooral om de motivatie en interesse.
12. Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het TTO deel te nemen?
Nee hoor, helemaal niet. Het TTO is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben. Kinderen die tweetalig zijn opgevoed hebben wel in het begin een voorsprong.
13. Kan een kind met dyslexie TTO doen?
Ja, natuurlijk. Dit hoeft geen belemmering te zijn.
14. Wanneer kun je tot het TTO toegelaten worden?
Je moet een positief advies van de basisschool hebben (vwo). Daarnaast krijgt elk kind dat zich aanmeldt een intake gesprek.
15. Wat houdt het intake gesprek in?
Dat is een kennismakingsgesprek waarin we o.a. praten over je motivatie en het extra werk voor TTO.
17. Zijn er nog andere scholen in Tilburg, die TTO aanbieden?
Ja, het Beatrixcollege in de Reeshof en Durendael in Oisterwijk hebben ook TTO. 
18. Mag elke school zijn eigen TTO-programma vaststellen?
Nee, het Europees Platform, dat het TTO in Nederland coördineert, heeft een standaard ontwikkeld waar alle scholen aan moeten (gaan) voldoen. Dit wordt onder andere gecontroleerd door schoolbezoeken. Na een positief rapport mag een school zich officieel TTO Junior School noemen. Wel kan een school zelf bepalen welke vakken in het Engels worden aangeboden en welke internationaliseringsactiviteiten er in het kader van het TTO worden ontwikkeld.
19. Welke vakken worden op het Cobbenhagenlyceum in het Engels gegeven?
Dat zijn o.a. mentoruren, geschiedenis (history), wiskunde (mathematics), beeldende vorming (art), lichamelijke opvoeding (physical education), biologie (biology), muziek (music) en natuurlijk Engels (English).
20. Welke opleiding krijgen de docenten?
Alle docenten hebben een cursus Classroom English gevolgd, gegeven door het Talencentrum van de Universiteit van Nijmegen. Als vervolgtraject wordt Cambridge Advanced en Cambridge Proficiency gedaan. Men krijgt bovendien de mogelijkheid om een cursus in Engeland te volgen. Sommige collega’s zijn klaar met dit traject, anderen zijn nog bezig.
21. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?
Nee. Wel zal er tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Na de kerstvakantie wordt er vrijwel 100 % Engels gesproken.
22. Zijn de toetsen ook in het Engels?
Ja. In het begin mag er ook af en toe nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten (behalve natuurlijk bij het vak Engels) buiten beschouwing gelaten.
23. Welk Engels is de standaard?
Er is veel discussie of er nog wel een standaard te geven is. Zoveel mogelijk wordt het Brits Engels (het zogenaamde RP – received pronunciation) als uitgangspunt genomen.
24. Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het TTO?
Nee, het Nederlands is en blijft de moedertaal; er zijn geen negatieve gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het TTO.
25. Hoe zijn de eindexamenresultaten van de leerlingen?
De leerlingen die extra Engels hebben gedaan doen zeker niet onder voor de overige leerlingen. Ze zijn zelfs in het algemeen beter.
26. Welke boeken worden er bij de Engelstalige lessen gebruikt?
Sommige boeken zijn speciaal voor het tweetalig onderwijs vertaald, andere komen uit Groot-Brittannië, met soms aanvullingen voor de Nederlandse situatie.
27. Is het onderwijscurriculum precies hetzelfde als voor de overige brugklassen?
Voor de meeste vakken wel, voor sommige vakken (bijvoorbeeld geschiedenis) komen onderwerpen aan bod met een internationaler karakter.
28. Brengt het TTO extra kosten met zich mee?
Ja. Op 2College bedragen de extra kosten op dit moment ongeveer € 400,- per jaar.
29. Waar is dat geld voor bestemd?
Voor een deel voor de extra (buitenles-)activiteiten die de leerlingen aangeboden krijgen. Voor een ander deel voor een bijdrage in de kosten die de school maakt voor de aanschaf van materialen en extra leermiddelen.
Het grootste gedeelte van het bedrag wordt besteed aan de jaarlijkse internationale reis en de examens die vanuit Engeland worden afgenomen en nagekeken waardoor ze erg duur zijn.
30. Hoe groot zijn de klassen?
Wettelijk mogen er 32 leerlingen in een klas zitten. Gemiddeld waren de klassen voor TTO ongeveer 25 leerlingen. Het hangt een beetje af van hoeveel klassen er komen.
31. Kan ik me al aanmelden?
Nee. Dat kan in maart tijdens de reguliere inschrijfdagen. (zie die kant op of de site van 2College voor de juiste data)
32. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over tweetalig onderwijs op 2College?
Dat kan bij de teamleider de heer W. Kwint ( kwint.w@2college.nl)  of  de coördinator de heer G. Goossens( goossens.g@2college.nl  )
36. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs in het algemeen?
De site van het Europees Platform (www.europeesplatform.nl) heeft de meeste informatie. Daar zijn ook weer verdere links te vinden.