Omhoog
Aanmelden
Onderwijs-Internationalisering

​Op het Cobbenhagenlyceum vinden er verschillende uitwisselingen plaats in het kader van internationalisering van ons onderwijs.

De komende drie schooljaren gaat onze school participeren in het Europese Erasmus+-project ‘Our forest, our future’. We doen dit samen met vijf scholen uit Finland, Litouwen, Portugal, Roemenië en Spanje.
Het doel van internationale samenwerkingsprojecten met andere scholen is onze jeugd te laten kennismaken met andere gewoonten en gebruiken, om meer begrip te kweken voor elkaar en om een betere samenwerking in de toekomst binnen Europa te kunnen bewerkstelligen.
In dit project wordt aandacht besteed aan – en geleerd over – het nut van bossen in onze wereld. We kunnen hier denken aan allerlei invalshoeken: duurzaamheid, economische belangen, milieu vraagstukken, leefbaarheid, toerisme, voedselproductie, enz.
De voertaal van het project is Engels. In de onderbouw zal de komende drie jaren regelmatig aandacht besteed worden aan dit project. Op korte termijn gebeurt dit met het ontwikkelen van een logo d.m.v. een ontwerp wedstrijd. In de komende jaren zal dit thema vaak een centrale plaats innemen in het projectmatige leren.

Voor leerlingen uit de derde klas hebben wij een schoolpartnerschap met een school in Zuid-Spanje en sinds schooljaar 2014-2015 ook met een school uit Rome. Ieder jaar wordt een aantal leerlingen uit klas 3 uitgekozen om mee met te doen met de uitwisseling, dit jaar gaat de reis naar Rome.