Omhoog
Aanmelden

Loopbaan Orientatie en Begeleiding (LOB)-activiteiten VWO

VWOOm de keuzes tijdens de schoolloopbaan te ondersteunen, gebruikt de mentor tijdens de begeleiding in het derde leerjaar de methode Qompas Profielkeuze.

Leerlingen van het VWO maken in de loop van het derde jaar een keuze voor een van de volgende profielen:

- Cultuur en Maatschappij 

- Economie en Maatschappij 

- Natuur en Gezondheid

- Natuur en Techniek.

Elk profiel bestaat uit: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen hetzelfde. In het vrije deel kunnen leerlingen individueel kiezen voor een vak.

 
 
Vakken in het gemeenschappelijk deel
Nederlands
Duits  of Frans
Engels  of Engels IB[1]
LEF ( Leven, Ethiek en Filosofie)
Culturele & Kunstzinnige Vorming
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Loopbaanbegeleding
Profielwerkstuk
Global Perspectives ( alleen TTO)
 
Profielen met profielvakken
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur & Gezondheid (N&G)
Natuur & Techniek (N&T)
Kunst
(bevo/kunst algemeen) 
Economie
Biologie
Natuurkunde
Geschiedenis
Geschiedenis
Scheikunde
Scheikunde
Wiskunde A  of Wiskunde C
Wiskunde A  of Wiskunde B
Wiskunde A of Wiskunde B
Wiskunde B
Aardrijkskunde2 of Economie
Aardrijkskunde2  of
Bedrijfseconomie2 of
Frans of Duits
Aardrijkskunde2  of Natuurkunde  of Onderzoek & Ontwerpen3
Biologie of
Wiskunde D  of Onderzoek & Ontwerpen3
 
Keuzevakken in het vrije deel4
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur & Gezondheid (N&G)
Natuur & Techniek (N&T)
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde2
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Biologie
Biologie
Natuurkunde
Biologie
Duits
Duits
Duits
Duits
Economie
Bewegen, Sport & Maatschappij
Economie
Economie
 
Frans
Frans
Frans

​Frans

Bedrijfseconomie2
​Bedrijfseconomie2
Bedrijfseconomie2
Bedrijfseconomie
Kunst3
(bevo/kunst algemeen)
Kunst3
(bevo/kunst algemeen)
 
Kunst3
(bevo/kunst algemeen)
 
​Wiskunde D
Wiskunde D
​Wiskunde D
Onderzoek & Ontwerpen
Onderzoek  & Ontwerpen
Bewegen, Sport & Maatschappij
Bewegen, Sport & Maatschappij
[1] De keuze voor Engels IB is alleen mogelijk met een TTO certificaat (klas 3).
2 De combinatie van de vakken Aardrijkskunde en Bedrijfseconomie is niet mogelijk.
3 De combinatie van de vakken Onderzoek & Ontwerpen en Kunst (bevo/kunst algemeen) is niet mogelijk.
4 Een extra vak in het vrije deel kan alleen in overleg en na toestemming van de docentenvergadering en zal niet altijd ingeroosterd kunnen worden.
 
 Aanmelden HBO en WO

Leerlingen die zich willen inschrijven voor het HBO of WO, doen dit bij twee verschillende organisaties. Je inschrijving regel je via  www.studielink.nl en voor studiefinanciering moet je bij DUO zijn.
 
De uiterste aanmelddatum is 15 januari 2018. Daarna beginnen de onderwijsinstellingen met hun selectieprocedure. Zijn er minder aanmeldingen dan plaatsen? Dan vindt er geen selectieprocedure plaats. Ook heb je dan recht op een studiekeuzecheck. Er wordt dan gekeken of de leerling geschikt is voor de vervolgopleiding. (matchingsprocedure) 
 
Sommige opleidingen krijgen altijd te veel aanmeldingen (bv fysiotherapie en journalistiek) Voorheen vond er dan een loting plaats maar deze centrale loting is inmiddels afgeschaft. Hogescholen en universiteiten selecteren zelf studenten voor hun lotingsstudies. Dit heet decentrale selectie. Er wordt niet alleen gekeken naar je gemiddelde eindexamencijfer, belangrijk zijn je motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. Je kunt alleen toegelaten worden op deze zogeheten fixusopleidingen als je deelneemt aan de decentrale selectieprocedure. De uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari.
Gelden er voor een opleiding aanvullende eisen (bv bij logopedie, sport- en kunstopleidingen) dan kunnen de aanmelddata per opleiding verschillen. Deze zijn te vinden op de site van de betreffende opleiding.
 
Wanneer je bij de aanvraag van studiefinanciering tegen specifieke problemen aanloopt, kunnen ze je op afspraak bij de servicebalie van de DUO te Eindhoven verder helpen (www.duo.nl).