Omhoog
Aanmelden
Begeleiding: Doorstroomeisen Landbouw en Natuurlijke Omgeving

Opleiding

N+T

N+G

E+M

C+M

1

Agrotechnologie

* na wib + na + (sk of bi) wib + na + (sk of bi)

2

Bedrijfs- en consumentenwetenschappen * * * wia of wib

3

Biologie bi na # #

4

Biotechnologie * * 2 uit na, sk en bi na + sk + bi

5

Bodem, water en atmosfeer * na na + sk (wia of wib) + na + sk

6

Bos- en natuurbeheer * * bi of ak wia + (bi of ak)

7

Dierwetenschappen * * sk (wia of wib) + sk

8

Economie en beleid * * * wia of wib

9

Gezondheid en maatschappij * * * wia of wib

10

Internationaal land- en waterbeheer * na na (wia of wib) + na

11

Internationale ontwikkelingsstudies * * * wia of wib

12

Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning * * * (wia of wib) + (ak of bi)

13

Levensmiddelentechnologie * * wib + na + sk wib + na + sk

14

Milieuwetenschappen * na na + sk (wia of wib) + na + sk

15

Moleculaire levenswetenschappen * na of (wib+nl&t) wib + na + sk wib + na + sk

16

Plantenwetenschappen * * 2 uit bio, na en sk bi + na + sk

17

Toegepaste communicatiewetenschap * * * *

18

Voeding en gezondheid * * sk + bi sk + bi

*

dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen.