Omhoog
Aanmelden

Opleiding

N+T

N+G

E+M

C+M

1

Aardrijkskunde²

* * * *

2

Algemene economie²

ec of m&o ec of m&o * ec

3

Basisonderwijs, opleiding tot leraar

* * * *

4

Beeldende kunst en vormgeving, docent¹

* * * *

5

Bedrijfseconomie² 3

ec of m&o ec of m&o * ec

6

Biologie²

* * bi of nl&t bi of nl&t

7

Bouwkunde I en II ² 3

* * * wia of wib

8

Bouwtechniek I en II ² 3

* * * wia of wib

9

Consumptieve techniek I en II ² 3

* * * *

10

Dans, docent¹

* * * *
11

Duits²

* * * *
12 Economie² ec of m&o ec of m&o * ec
13 Elektrotechniek I en II ² 3 * * * wia of wib

14

Engels² 3 * * * *

15

Frans²

* * * *

16

Fries²

* * * *

17

Geschiedenis²

* * * *

18

Gezondheidszorg en welzijn2 3

* * * *

19

Godsdienst²

* * * *
20 Informatie en communicatie technologie, docent² 3 * * * wia of wib

21

Installatietechniek I en II ² 3

* * * wia of wib

22

Islam-godsdienst²

* * * *

23

Lichamelijke oefening¹

* * * *

24

Maatschappijleer²

* * * *

25

Mechanische techniek I en II 2 3

* * * wia of wib

26

Mens en maatschappij 2, 3 * * * *
​27 ​Mens en Technologie ​* ​* ​* ​wia of wib

28

Motorvoertuigen techniek I en II ², 3

* * * wia of wib

29

Muziek, docent¹

* * * *

30

Natuurkunde²

* na of nl&t na of nl&t #

31

Nederlands²

* * * *

32

Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding¹,3

* * * *

33

Omgangskunde² 3

* * * *

34

Opleidingskunde

* * * *
35

Pedagogiek²

* * * *
36

Scheikunde²

* * sk of nl&t #
37

Spaans²

* * * *
38

Techniek ² 3

* * na & nl&t #
39 ​Theater, docent 1 ​* ​* ​* ​*
40

Verzorging/huishoudkunde²

* * * *
41

Verzorging/gezondheidskunde²

* * * *
42

Werktuigbouwkunde I en II ² 3

* * * wia of wib
43

Wiskunde²

* * * wia of wib

*

dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen.

dit profiel geeft geen toelatingsrecht voor de betreffende opleiding.

¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.
²

opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad in.

3 aan deze opleiding is bij tenminste één instelling een Associate degree verbonden.