Omhoog
Aanmelden
Begeleiding: Doorstroomeisen HBO-Landbouw en Natuurlijke Omgeving

Opleiding

N+T

N+G

E+M

C+M

1

Bedrijfskunde en agribusiness3

* * * *

2

Biotechnologie

* * # #

3

Bos- en natuurbeheer

* * * *

4

Dier- en veehouderij3

* * sk #

5

Diermanagement

* * bi #

6

Educatie en kennismanagement groene sector2,3

* * * *
​7 ​Food Commerce en Technology ​* ​* ​wia of wib ​wia of wib
  8 Food design and Innovation * * * *
9 ​Greenport Business & Retail ​* ​* ​* ​wia of wib

10

Kust- en zeemanagement

* * * wia of wib
11 Land- en watermanagement * * sk of nl&t sk of nl&t

12

Landscape and Environment Management

* * *

ec of wia of

wib

13

Milieukunde3

* * sk of nl&t #

14

Plattelandsvernieuwing

* * * *
15 ​Toegepaste Biologie ​* ​* ​sk ​#

16

Tropische landbouw

* * * #

17

Tuinbouw en akkerbouw3

* * sk of nl&t #

18

Tuin- en landschapsinrichting3

* * * *

19

Voedingsmiddelentechnologie

* * wia + sk #
​20 ​Watermanagement ​* ​* ​* ​#

*

dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen.

dit profiel geeft geen toelatingsrecht voor de betreffende opleiding.

2

opleiding tot leraar VO ven/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de 2e graad.
     3 aan deze opleiding is bij tenminste één instelling een Associate degree verbonden.