Omhoog
Aanmelden

Studeren vraagt ontwikkeling van vaardigheden. Leren plannen, geconcentreerd leren werken, ordelijk zijn, een samenvatting leren maken zijn hier enkele voorbeelden van. Deze vaardigheden komen in de vaklessen aan de orde. De mentor is de persoon die overzicht heeft over het totaal. Hij is daarom van toegevoegde waarde voor de studiebegeleiding. De vakdocent en de mentor zijn samen verantwoordelijk voor de studievoortgang van de leerling. 

De school organiseert ter ondersteuning de volgende activiteiten: remedial teaching en bijles door leerlingen.
Voor contact tussen de ouders/verzorgers en de mentor/vakdocent zijn er ouderspreekuren georganiseerd.

 

Remedial Teaching

Naar aanleiding van:

  • De gegevens van de basisschool
  • De uitkomst van de in de eerste klas gemaakte citotoets tekstbegrip
  • De uitkomst van de in de eerste klas gemaakte citotoets spelling
  • De uitkomst van de in de eerste klas gemaakte citotoets Engels
  • De uitkomst van de in de eerste klas gemaakte citotoets rekenen
  • De resultaten van het rapport

wordt gekeken of leerlingen in aanmerking komen voor ondersteuning op het gebied van leerproblemen.

Lees - en Spellingsproblemen in het Nederlands

Voor leerlingen van klas 1 en 2 met zwakke prestaties biedt 2College Cobbenhagenlyceum extra hulp in de vorm van RT (remedial teaching) Nederlands.

Lees - en Spellingsproblemen in het Engels

Voor  leerlingen van klas 1 en 2  met  zwakke prestaties  voor het vak Engels, biedt  2College Cobbenhagenlyceum extra hulp in de vorm van  RT (remedial teaching) Engels.

Rekenproblemen

Voor leerlingen van klas 1 en 2 met zwakke prestaties bij wiskunde biedt 2College Cobbenhagenlyceum extra hulp in de vorm van RT rekenen.

De ondersteuning wordt gegeven door gediplomeerde remedial teachers.

Als er sprake is van ernstige dyslectische problemen, heeft de leerling meer training nodig dan 1 uur per week en zal in overleg met de ouders naar extra begeleiding moeten worden gezocht. De talendocenten beoordelen het schriftelijk werk overeenkomstig het Protocol Dyslexie 2College Cobbenhagenlyceum.