Omhoog
Aanmelden

De middelbare schooltijd is voor veel leerlingen een enerverende tijd.
Leerlingen zijn op weg naar volwassenheid en onderwijs is een belangrijk onderdeel van dit proces. Ze ontdekken zichzelf en de wereld om hen heen. Vaak gaat dat met grote onzekerheden gepaard. Ter ondersteuning van dit proces hebben wij daarvoor een uitgebreide zorgstructuur. In de zorgstructuur staat welke begeleiding school aan leerlingen kan aanbieden. Belangrijk onderdeel hierin is de signalering en de route die wij vervolgens afleggen om zo optimaal aan te sluiten bij de problematiek van de leerling.


 

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator (zoco) functioneert als centrale persoon binnen de zorgstructuur. Hij onderhoudt het contact met ouders en leerlingen en stuurt waar het zorg betreft mentoren, teamleiders, vakdocenten aan. De zorgcoördinator heeft wekelijks overleg met de teamleider om signalen bij leerlingen door te spreken. Zodra er signalen bij de leerlingen of vragen bij ouders zijn die om begeleiding of zorg vragen communiceert hij met het zorgteam om vraag en hulp op elkaar af te stemmen.

LAR_2436.JPG                                     LAR_2432.JPG
De heer Martens (klas 1-2-3)                                       Mevrouw Blaas (klas 4-5-6)
Martens.T@2college.nl                                                Blaas.M@2college.nl


Zorgteam

Het interne zorgteam bestaat uit een medewerkster van schoolmaatschappelijk werk, een opvoeddeskundige van Kompaan en de beide zorgcoördinatoren. Het zorgteam bespreekt twee wekelijks de begeleiding en de voortgang van de leerlingen.  Daarnaast kunnen zij op afroep expertise inschakelen van externe medewerkers als de schoolarts van de GGD, vertrouwenspersoon, leerplichtambtenaar, medewerker GGZ.

 

Vertrouwenspersoon

Als een leerling het moeilijk vindt om een probleem bespreekbaar te maken kunnen leerlingen en ouders een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van een leerling, biedt steun en kent instanties die misschien kunnen helpen. Een afspraak maken kan met hen op school, via de mail of thuis via hun privé-nummer.
LAR_2455.JPGMw. G. van den Assem
Mijn naam is Gineke van den Assem en ik ben de vertrouwenspersoon van het    Cobbenhagenlyceum. Ik geef het vak lichamelijke opvoeding en ben mentor van een brugklas. Ik ben getrouwd en heb drie kinderen die al op kamers wonen. In mijn vrije tijd sport ik graag en moedig ik mijn kinderen aan bij hun sportieve activiteiten.
Misschien ben je op deze site terecht gekomen omdat je concreet op zoek bent naar hulp voor een vraag of probleem. Ik vind vertrouwelijkheid belangrijk, maar daarnaast wil ik ook dat je de juiste hulp krijgt.
assem.g@2college.nl
 
 
 Mw. L. BastiaansenLAR_2471.JPG
Mijn naam is Liesbeth Bastiaansen. Ik geef het vak Biologie en Verzorging en bent mentor van een brugklas. Ook ik ben naast mevrouw G. van den Assem vertrouwenspersoon. Ik vind het erg belangrijk dat je bij iemand terecht kan, voor wat dan ook, die je kan vertrouwen. En dat we samen de juiste hulp kunnen vinden.
bastiaansen.l@2college.nl

 

 

 

Beter omgaan met faalangst

Indien er signalen komen dat leerlingen gedurende het schooljaar vormen van faalangst vertonen zal er, mede ook op basis van de uitslagen van het Cito onderzoek naar het welbevinden (Studion), hulp geboden kunnen worden.

LAR_2931.JPG
Training "Zin of Onzin" (Mw. Y. Letschert)
In de bovenbouw wordt de training “Zin & Onzin” gegeven. Leerlingen die last hebben van faalangst of spanningen of niet lekker in hun vel zitten kunnen deelnemen aan een speciale training om beter met die spanning om te gaan. Er wordt geprobeerd een betere balans te vinden tussen gevoel en verstand. De leerling leert om te gaan met tegenslag en te genieten van resultaten in contact met zichzelf en de omgeving.
letschert.y@2college.nl