Omhoog
Aanmelden

In hun schoolloopbaan maken leerlingen verschillende belangrijke keuzes. Advisering en begeleiding gebeurt steeds door mentor en vakdocent. Uiteraard zorgt de school voor een duidelijk beeld van de te maken keuzes en de gevolgen daarvan.

Leerlingen worden in de brugperiode voorbereid om een verantwoorde keuze te maken tussen HAVO of VWO.

Nadat leerlingen gekozen hebben voor het schooltype zullen zij in de derde klas een profielkeuze(HAVO/VWO) moeten maken. Hierna maken leerlingen in de bovenbouw een keuze voor een vervolgopleiding.

Het decanaat organiseert de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Op de pagina's van de afdelingen is hierover nadere informatie vinden.

Via het portaal Natschool “Decanaat Cobbenhagenlyceum” zijn er veel sites te benaderen die betrekking hebben op het LOB-traject. In het studiehuis 033 is een aparte LOB-hoek waar naslagwerken, brochures,  e.d. over opleidingen op MBO-scholen/hogescholen/universiteiten te vinden zijn. Voor vragen over de LOB hoek, opleidingen of opleidingsinstituten kun je terecht bij mevrouw Carti (kamer 135). Op de officiële van de overheid www.studiekeuze123.nl is er voor leerlingen en ouders ook veel informatie te vinden en zijn er testen m.b.t studiekeuze beschikbaar.

Indien gesprekken met mentoren niet het gewenste resultaat opleveren is het altijd mogelijk een gesprek met de decaan aan te vragen.

Een afspraak maken en/of vragen stellen kan ook per e-mail:

 

                            Rasnaly Carti

        

                             Carti.R@2college.nl