Omhoog
Aanmelden

Opleiding

N+T

N+G

E+M

C+M

1

Aardrijkskunde²

* * * *

2

Algemene economie²

ec of m&o ec of m&o * ec

3

Basisonderwijs, opleiding tot leraar

* * * *

4

Beeldende kunst en vormgeving, docent¹

* * * *

5

Bedrijfseconomie²,3

ec of m&o ec of m&o * ec

6

Biologie²

* * bi of nl&t bi of nl&t

7

Bouwkunde I en II 2,3

* * * wia of wib

8

Bouwtechniek I en II 2,3

* * * wia of wib

9

Consumptieve techniek I en II 2,3

* * * *

10

Dans, docent¹

* * * *
11

Duits²

du du du du
12 Economie² ec of m&o ec of m&o * ec

13

Elektrotechniek I en II 2,3 * * * wia of wib

14

Engels 2,3 * * * *

15

Frans²

fa fa fa fa

16

Fries²

* * * *

17

Geschiedenis²

* * * *

18

Gezondheidszorg en welzijn2,3

* * * *

19

Godsdienst²

* * * *

20

Informatie en communicatie technologie, docent 2,3 * * * wia of wib

21

Installatietechniek I en II 2, 3

* * * wia of wib

22

Islam-godsdienst²

* * * *

23

Lichamelijke oefening1

* * * *

24

Maatschappijleer²

* * * *

25

Mechanische techniek I en II 2,3 * * * wia of wib

26

Mens en maatschappij², 3 * * * *
​27 ​Mens en Technologie2 ​* ​* ​* ​wia of wib

28

Motorvoertuigen techniek I en II 2, 3

* * * wia of wib

29

Muziek, docent¹

* * * *

30

Natuurkunde²

* na of nl&t # #

31

Nederlands²

* * * *

32

Nederlandse gebarentaal/ tolkenopleiding1,2,3

* * * *

33

Omgangskunde 2,3

* * * *

34

Opleidingskunde

* * * *
35

Pedagogiek²

* * * *
36

Scheikunde²

* * # #
37

Spaans²

* * * *
38

Techniek 2,3

* * # #
​39 ​Theater, docent1 ​* ​* ​* ​*
40

Verzorging/huishoudkunde²

* * * *
41

Verzorging/gezondheidskunde²

* * * *
42

Werktuigbouwkunde I en II 2,3

* * * wia of wib
43

Wiskunde²

* wib wib wib

*

dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen.

dit profiel geeft geen toelatingsrecht voor de betreffende opleiding.

¹ voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.
² opleiding tot leraar voortgezet onderwijs en/of beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de tweede graad.
³

aan deze opleiding is bij tenminste één instelling een Associate degree verbonden.