Omhoog
Aanmelden

Opleiding

N+T

N+G

E+M

C+M

1

Audiologie * * * *
2 Ergotherapie * * * *

3

Farmakunde * * * *

4

Fysiotherapie * * * *
 5 Huidtherapie * * * *

6

Kunstzinnige therapie * * * *

7

Logopedie¹ * * * *

8

Management in de zorg¹ 3 * * * *

9

Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken * * * wia of wib
​10 ​Medische Hulpverlening ​* ​* ​* ​*

11

Mondzorgkunde * * * *

12

Oefentherapie Cesar * * * *

13

Oefentherapeut Mensendieck * * * *

14

Optometrie * * * wia of wib
15 Orthoptie * * * wia of wib
16 Podotherapie * * * *
​17 ​Psychomotorische therapie en bewegingsagogie1 ​* ​* ​* ​*
18 Sport, gezondheid en management3 * * * *
​19 Toegepaste gerontologie​ ​* ​* ​* ​*
20 Verloskunde1 bi * bi+sk bi+sk+(wia of wib)
21 Verpleegkunde3 * * * *
22 Voeding en diëtetiek * * * *

*

dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen.

¹

voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.
     3 aan deze opleiding is bij tenminste één instelling een Associate degree verbonden.