Omhoog
Aanmelden
Begeleiding: Doorstroomeisen HBO-Gedrag en Maatschappij

Opleiding

N+T

N+G

E+M

C+M

1

Creatieve therapie¹ * * * *

2

Culturele en maatschappelijke vorming * * * *
    3 Godsdienst-pastoraal werk * * * *
​4 ​Human Resource Management3 ​* ​* ​* ​*
    5 Imam/Islamistische geestelijk werker * * * *

6

Integrale veiligheidskunde ec ec * ec

7

Maatschappelijk werk en dienstverlening * * * *

8

Pedagogiek3 * * * *
9 Pedagogisch management kinderopvang * * * *

10

Sociaal-juridische dienstverlening3 * * * *

11

Sociaal pedagogische hulpverlening * * * *

12

Social work * * * *

13

Sport en bewegen¹ * * * *

14

Sport en bewegingseducatie * * * *

15

Toegepaste Psychologie * * * wia of wib

*

dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen.

¹

voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.
    3 aan deze opleiding is bij tenminste één instelling een Associate degree verbonden