Tegenwoordig hoor je steeds meer over de inspraak van leerlingen in het beleid van de school. Leerlingen, en vaak ook docenten, zijn van mening dat het veel beter is om ook leerlingen inspraak te geven in het beleid van school; zij zijn uiteindelijk de gebruikers. Een leerlingenraad is een mooi voorbeeld van groeiende inspraak. Het is beter om naar de stem van de leerlingen te luisteren dan deze te negeren.
 
Het Cobbenhagenlyceum heeft een leerlingenraad die de belangen van leerlingen behartigt, de school assisteert bij schoolactiviteiten en een coördinerende en organiserende taak heeft. De leerlingenraad heeft al een aantal dingen voor elkaar gekregen. Twee voorbeelden hiervan zijn: muziek tijdens de pauze en tafelvoetbal in de aula. De leerlingenraad ontwikkelt het leerlingenstatuut, waarin de rechten en plichten van leerlingen en docenten staan beschreven. Leerlingen van verschillende leerjaren hebben zitting in de leerlingenraad en kunnen zitting nemen door contact op te nemen met de leden van de leerlingenraad. De leerlingenraad werkt nauw samen met de schoolleiding en de ouderraad van het Cobbenhagenlyceum en de Medenzeggenschapsraad. De leerlingenraad houdt ongeveer één keer per maand een vergadering.
 
Daarnaast bestaat er ook een aantal commissies zoals de feestcommissie, die voor de activiteiten zorgt binnen de school. Ook nemen er leerlingen van de leerlingenraad namens de leerlingen plaats in de Medezeggenschapsraad. Elke leerling van het Cobbenhagenlyceum kan zich beschikbaar stellen voor de leerlingenraad en commissies. Bij te veel aanmeldingen zullen er verkiezingen volgen.
 
De volgende leerlingen nemen momenteel zitting in de leerlingenraad (2017-2018):
 
·         Roos Anemaat
·         Tinus Peterse
·         Bram Pulles
·         Maryem Lhajoui
·         Vina Yousif
·         Savjan Mustafa
·         Mikki-Roos Cruijssen
·         Hassiba Lhajoui
·         Chaimae el Bouhali
·         Wafa Kasrioui
·         Esmee van Bakel
·         Redder Imbamba
·         Maarten Smits
 
 
 

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen en geldt voor alle medewerkers van de school. Het leerlingenstatuut is aangenomen door de medezeggenschapsraad.