cobbenhagensport.png  
cobbenhagensport harrie website.JPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In een artikel op Nu.nl van 18 maart 2017 was het volgende te lezen: 'Jongens doen het steedsslechter op de basisschool'
 
... Jongens haken volgens hem af. Dat komt, denkt Woltring, door vier factoren: het ontbreken van mannelijke rolmodellen, een taliger onderwijs, de gebrekkige manier waarop rekening wordt gehouden met de rijping van het jongensbrein, die anders is dan bij meisjes, en minder bewegingsonderwijs.
 
In het Human Movement en Sports (2011) is een ultiem doel voor het vak LO beschreven. Dat is dat leerlingen tijdens de lessen LO en het sporten op school moeten worden voorbereid op een leven lang sport, dit moet gebeuren door deel te nemen aan sport- en bewegingssituaties. Tijdens de schoolperiode maken de leerlingen kennis met de meervoudige deelname bekwaamheid (Human Movement and sports 2028, 2011). Enkele punten die hieruit naar voren komen zijn:
  • Het samen verantwoord bewegen;
  • Omgangsbekwaamheid;
  • Een life-time sportdeelname.
 BD CS website.JPGBD CS website 2.JPG

 
Activiteiten Cobbenhagen Sport
Wij willen de leerlingen meerdere sportmogelijkheden aanbieden en het sporten binnen onze scholen extra stimuleren. Dit doen wij door veel sportieve activiteiten te organiseren. Enkele voorbeelden zijn:

·    extra sport
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om aan talenten te werken tijdens dit uur. Denk aan turnen+, survival+ en spel+. Leerlingen gaan talenten benutten tijdens deze lessen. Twee keer per week wordt dit blokuur aangeboden. Leerlingen van de Mavo volgen het verplichte JOT-programma en ook daar komen deze modules ook naar voren..

·    toernooien tijdens en na school
sport 1.jpg
Wij organiseren verschillende toernooien voor de leerlingen op onze school. Zo is er een carnavalstrefbaltoernooi. Ook organisren wij verschillende sporttoernooien voor de leerlingen van de onderbouw in samenwerking met de leerlingen die het vak Bewegen Sport en Maatschappij volgen.hockey site.jpg
·     Shell Hockey toernooi
Begin april heeft er een meidenteam meegedaan aan het Shell Hockey Toernooi. Het Shell Hockey toernooi is een toernooi voor leerlingen van de middelbare school. Wint een team een voorronde dag dan mogen ze naar de landelijke finales in Amsterdam. In 2018 doet er voor het eerst een jongensteam mee!

·     vernieuwde accommodatie
In de zomer van 2016 is de benedenzaal en in de zomer van 2017 is de bovenzaal van het Lyceum volledig vernieuwd. Leerlingen kunnen gebruik maken van een klimwand, ook kunnen de leerlingen gebruik maken van slacklines (spanbanden). Begin 2017 heeft er een metamorfose plaatsgevonden op de binnenplaats van beide scholen. Het plein is omgetoverd tot het Cobbenhagen Sportplein. Het Plein heeft twee straatvoetbalveldjes, een basketbalveldje en drie tafeltennistafels. Aan het begin van het schooljaar '17-'18 is er ook een beachvilleybalveld aangelegd. Later is er materiaal aangeschaft om Archery Tag te kunnen spelen; trefbal met pijl en boog
sport 2a.jpgsport 2b.jpg

·    ontwikkelingen examenvakken lichamelijke opvoeding (2)
Door de ontwikkelingen binnen onze examenvakken BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) en LO-2 willen wij meer gaan samenwerken met basisscholen die liggen rond onze scholen. Leerlingen van deze vakken willen we meer in contact laten komen met de leerlingen op de basisschool. Denk aan het assisteren bij de Koningsspelen of het organiseren van een sport- en spelmiddag (voor de groepen 7/8) bij ons op school. Wij zijn hierover nog volop aan het brainstormen. Mocht u, als basisschool, ideeën hebben die op deze visie aansluiten en samen willen werken? Dan horen wij het graag.
sport 3.jpg
·     wedstrijden tussen leerlingen en docenten
Omdat samen sporten leuker is, spelen de docenten geregeld wedstrijden tegen de leerlingen. Zij kunnen zich zelf inschrijven voor de wedstrijden. 
Sport- en spelmiddag
Voor de groepen 7 en 8 van de basisschool organiseren wij een sport- en spelmiddag (of ochtend uiteraard). De mogelijkheden voor basisscholen op het gebied van sport en bewegen zijn vaak beperkt door het materiaal dat aanwezig is in de zalen waar de scholen gebruik van maken. De leerlingen maken dan kennis met de mogelijkheden die wij als school kunnen bieden aan leerlingen.
Wilt u met uw klas deelnemen aan een sport- en spelmiddag? Nem dan contact op het dhr. R. de Cock
 
Social Media
Om te laten zien wat wij allemaal organiseren is Cobbenhagen Sport ook actief op social media. Wij zijn te vinden op Facebook onder de naam Cobbenhagen Sport (link: https://www.facebook.com/CobbenhagenSport/). Via Instagram zijn wij te volgen via het volgende account: @cobbenhagen_sport.
 
Mocht u vragen hebben over of ideeën voor Cobbenhagen Sport? Dan verzoeken wij u om contact op te nemen met onze coördinator van Cobbenhagen Sport, dhr. de Cock, via het volgende mailadres: cobbenhagensport@2college.nl