Mediatheek

Openingstijden
Alle leerlingen en medewerkers kunnen gebruik maken van de mediatheek. De mediatheek is op lesdagen geopend van 8.30 uur tot 16.30 uur. In de grote pauze, van 12.10 tot 12.40 uur, is de mediatheek gesloten.

Collectie
In de mediatheek staat van elk vakgebied een ruime collectie naslagwerken. Deze boeken worden niet uitgeleend. Jeugdboeken, romans (Nederlandse, Engelse, Duitse en Franse), informatieve boeken en cd-roms kunnen geleend worden. In de mediatheek staan pc’s, die door de leerlingen gebruikt kunnen worden wanneer zij een opdracht van de leraar hebben. Informatie over opleidingen en beroepen is te vinden in het studiehuis van het Seniorgebouw. Hier staan diverse studie- en beroepskeuzegidsen. Ook zijn er van diverse opleidingen folders en brochures aanwezig. De catalogus is via internet te raadplegen. Kijk hiervoor op de mediatheeksite.

Uitleen
Het lenen van materialen en het gebruik van computers is alleen mogelijk op vertoon van je schoolpasje. Degene op wiens naam een boek geregistreerd staat is verantwoordelijk voor het geleende boek. Wanneer een boek te laat wordt ingeleverd, is een boete verschuldigd.

Gedragsregels
Naast de gewone gedragscode, kent de mediatheek nog een aantal aanvullende gedragsregels waaraan iedereen zich dient te houden:

  • iedereen draagt er toe bij dat er rust heerst in de mediatheek, zodat er ongestoord gewerkt en gestudeerd kan worden; 
  • tassen en jassen blijven achter op het tassenrek;
  • eten en drinken is niet toegestaan.

Computerlokalen en studieruimtes

In de computerlokalen van zowel het junior- als het seniorcollege gelden bepaalde regels voor het gebruik maken van de computers. Leerlingen kunnen een computeraccount aanvragen om daarin hun schoolwerk te kunnen doen. Als zij van een computer gebruik maken, moeten zij hun schoolpas bij de beheerder inleveren. Dit geldt ook voor de computers die opgesteld zijn in de diverse studieruimten. Voor de diverse studieruimtes gelden aparte regelingen. Het is duidelijk dat er in een stiltelokaal niet overlegd mag worden (de leerling kiest er zelf voor om daar te gaan zitten), terwijl dat in andere studie- of werkruimten wel is toegestaan.

Aula

Leerlingen kunnen tijdens pauzes en tussenuren van de aula’s gebruik maken. Tijdens openingsuren kan men daar bij de catering versnaperingen kopen. De aula’s zijn niet bedoeld als studieruimten, maar toch wordt van leerlingen verwacht dat ze zich er rustig gedragen en geen overlast bezorgen. De aula’s worden ook voor allerlei andere activiteiten gebruikt, zoals ouderavonden, studiemiddagen, optredens, de culturele avonden, feesten, enz. Voor al die activiteiten moeten de aula’s ingericht worden, zodat het kan voorkomen dat ze op bepaalde dagen gesloten zijn.