Omhoog
Aanmelden
Actueel
    • ​ Start nieuwe schooljaar  2016-2017Op dinsdag 6 september a.s. start het nieuwe schooljaar met een introductieprogramma voor de verschillende leerjaren (zie hieronder). Op woensdag 7 september start
    • ​Op 30 juni kregen de derdejaars tto-leerlingen de uitslag van hun Anglia examen. Zes weken geleden deden zij examen in lezen, schrijven en luisteren en legden een apart mondeling examen af. De vwo-le
    • ​Met ingang van schooljaar 2016-2017 introduceert 2College Durendael het vak 'digitaal burgerschap'. Hierbij leren leerlingen op een effectieve en verantwoorde manier omgaan met (nieuwe) digitale midd
25-7-2016, 13:00
5-9-2016
6-9-2016
7-9-2016
12-9-2016
12-9-2016, 19:15
13-9-2016, 19:15
14-9-2016
15-9-2016
19-9-2016 t/m 23-9-2016
-