Gebruikersuitleg Ouders:

In Magister zijn steeds de meest recente toets- en rapportcijfers en de absentenregistratie voor u beschikbaar! Behalve in de afsluitende periode van het schooljaar, dan is het cijfergedeelte voor u niet zichtbaar.

Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u via e-mail contact opnemen met supportmagister@2college.nl.

Mocht u merken dat algemene gegevens van uw kind onjuist zijn, dan verzoeken wij u dit per mail door te geven aan de teamleider op de locatie.

Veelgestelde Vragen: