van Heidi.jpg

  

Als je van je basisschool het advies vmbo-t hebt gekregen en denkt dat onze school wel wat voor jou is, dan kun je, samen met je ouder(s)/verzorger(s), jezelf komen aanmelden op
 
Dinsdag 6 maart 2018             :  15.00 – 17.00 uur of 19.00 – 21.00 uur     Achternamen A t/m K
Donderdag 8 maart 2018       :  15.00 – 17.00 uur of 19.00 – 21.00 uur     Achternamen L t/m Z
 
Je kunt het aanmeldformulier downloaden en deze inleveren tijdens de aanmelding dinsdag of donderdag. Aanmelden dient altijd persoonlijk te gebeuren. 
 
 
 
Neem in ieder geval mee:  
                 
          · originele advies basisschool met unieke code en handtekening in blauw van directeur basisschool
          · kopie van officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel gemeentelijke  basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens en BSN nummer van het kind kunnen worden overgenomen
          · kopie van officieel document zoals paspoort, identiteitsbewijs of uittreksel gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens waarvan de juiste persoonsgegevens van de ouders/verzorgers kunnen worden overgenomen
          · kopie van verslag van psychologische onderzoeken (i.v.m. mogelijke zorgvraag) en/of aanvullende schooltesten indien aanwezig
 
          
Toelating
Zoals je weet bespreekt de leerkracht van groep 8 halverwege het schooljaar het onderwijskundige rapport met je ouder(s), verzorger(s). Daarin staat onder andere het advies van de basisschool. Dat advies moet voor 2College Jozefmavo minimaal vmbo-t zijn.
Loting
Jaarlijks wordt het aantal aan te nemen leerlingen voor leerjaar 1 bepaald. Mochten er meer dan het toelaatbaar aantal leerlingen zich hebben aangemeld, dan zal er helaas een loting plaatsvinden onder leiding van een notaris. Meer informatie over de lotingsprocedure vindt u hier.
 
Heidi Hoop, teamleider onderbouw
Tel. 088-0232700, e-mail: hoop.h@2college.nl