Schoolboeken

Inleveren
Inleveren van de boeken schooljaar 2016-2017:
De huurboeken van Iddink zijn op maandag 10 juli 2017 opgehaald door Iddink. De brief met informatie over het inleveren van de boeken staat HIER
 
Vergeten in te leveren:
Deze kunnen naar Iddink worden gestuurd tegen € 4,50 verzendkosten per pakket. Meer informatie hierover staat op de site van Iddink onder: Iddink KLANTENSERVICE
 
Bestellen
Algemeen:
De firma Iddink verzorgt de boekenpakketten voor onze leerlingen maar er zijn ook boeken die geleverd worden door school. Vanaf 27 juni 2017 is de bestelsite van Iddink operationeel.  De uiterste besteldatum is zondag 16 juli. Het is belangrijk om de boeken tijdig te bestellen. Te laat bestellen kan kosten met zich meebrengen. Wel is het verstandig met bestellen te wachten totdat bekend is naar welke klas de leerling volgend jaar gaat.
  
Bestellen boeken voor nieuwe leerlingen
Leerlingen die voor de eerste keer boeken bestellen bij Iddink, loggen in op de Iddink-site met de schoolcode  van 2College Durendael: R74Z52ZD. Vervolgens maken ze een persoonlijk account aan waarna de boeken kunnen worden besteld. Het aangemaakte Iddink-account blijft heel de schoolloopbaan geldig. In deze BESTELINFORMATIE VAN IDDINK staat hoe u de boeken kunt bestellen.
De brief over het schoolboekenpakket  vindt u HIER
Voor het aanmaken van een Iddink-account en het bestellen van boeken klik HIER
 
Bestellen voor nieuwe leerlingen afkomstig van een andere school voor voortgezet onderwijs
Leerlingen die voor de eerste keer boeken bestellen bij Iddink, loggen in op de Iddink-site met de schoolcode  van 2College Durendael:  R74Z52ZD.
Dit kan HIER. Vervolgens maken ze een persoonlijk account aan waarna de boeken kunnen worden besteld. Het aangemaakte Iddink-account blijft heel de schoolloopbaan geldig.
Leerlingen die op hun vorige school al boeken hebben besteld bij Iddink, maken gebruik van hun bestaande inlogaccount. Wel moet de schoolcode worden gewijzigd in die van 2College Durendael: R74Z52ZD zodat Iddink weet dat er van school is veranderd. 
De brief over het schoolboekenpakket vindt u HIER
    
Opmerking:
Na het akkoordverklaren van de bruikleenverklaring "gratis schoolboeken" op de bestellijst van Iddink, krijgt u de mogelijkheid "Niet gratis" leermiddelen te bestellen. Deze zijn echter NIET verpicht. Meer informatie over zelf aan te schaffen leermiddelen vindt onder aan deze pagina.
 
Bestellen boeken voor alle andere leerlingen
Leerlingen kunnen inloggen op de Iddink-site met de inloggegevens die ze eerder (meestal in het eerste leerjaar) zelf hebben aangemaakt. 
Voor het inloggen en bestellen van boeken klik HIER
 
Boeken die via school worden geleverd:
Diverse klassen krijgen ook boeken die geleverd worden door het schoolboekenfonds. Deze boeken worden uitgereikt aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zodra de leerling het boek heeft ontvangen, schrijft deze zijn/haar naam aan de bovenzijde van de binnenkaft (voorzijde).  Een verloren boek vindt zo gemakkelijker de eigenaar terug.
 
Als een door school geleverd boek meerdere jaren wordt gebruikt, levert de leerling dit  pas in, aan het einde van de gebruiksperiode.  Bijvoorbeeld: voor Engels wordt het boek “Finish up” gebruikt in VWO 4, 5 en 6. De leerling ontvangt “Finish up” in klas vier en levert dit pas in, aan het einde van het examenjaar.
 
Zelf aan te schaffen leermiddelen:
Informatie over zelf aan te schaffen leermiddelen vindt u HIER
 
Verandering van klas/niveau/vakken gedurende een lopend schooljaar:
Ga naar de klantenservicepagina van Iddink.  Kies hierna "Mijn bestellingen" in de linker kolom. Kies na het inloggen voor "klaswissel". De juiste klantenservicepagina vindt u HIER