Omhoog
Aanmelden
Actueel
    • ​ Start nieuwe schooljaar  2016-2017Op dinsdag 6 september a.s. start het nieuwe schooljaar met een introductieprogramma voor de verschillende leerjaren (zie hieronder). Op woensdag 7 september start
    • ​In deze laatste toetsweek hebben de eerste klassen Basis en Kader zich bij het vak Beeldende Vorming van hun beste kant laten zien. Op locatie Den Donk hebben deze Kanjers met veel enthousiasme aan h
    • ​Op 30 juni kregen de derdejaars tto-leerlingen de uitslag van hun Anglia examen. Zes weken geleden deden zij examen in lezen, schrijven en luisteren en legden een apart mondeling examen af. De vwo-le
    • Dit jaar werden de IB-examens voor de8e keer afgenomen.  De leerlingen (57 in totaal!) hebben zeker het laatste jaar hard gewerkt om alle deadlines te halen. Eerst gewerkt aan de written tasks (soort
    • ​Met ingang van schooljaar 2016-2017 introduceert 2College Durendael het vak 'digitaal burgerschap'. Hierbij leren leerlingen op een effectieve en verantwoorde manier omgaan met (nieuwe) digitale midd
25-7-2016, 13:00
5-9-2016
6-9-2016
7-9-2016
12-9-2016
12-9-2016, 19:15
13-9-2016, 19:15
14-9-2016
15-9-2016
19-9-2016 t/m 23-9-2016
-