Omhoog
Aanmelden
Actueel
  • ​Pubers: Soms zijn ze verfrissend en ontwapenend, soms ook humeurig en dwars. Comazuipen, roken en drugsgebruik, hoe ga je hier als ouder mee om? En hoe pakken andere ouders dit aan? Thema-avond Pube
  • ​Woensdag- 21 en donderdagavond 22 februari vond het jaarlijks Open Podium van Durendael plaats in theater Tiliander in Oisterwijk. Het Open Podium biedt een gevarieerd programma met zang, dans, muzie
  • ​De afgelopen weken zijn de tweedejaars leerlingen van vmbo g/t bezig geweest met de oriëntatie op hun verdere schoolloopbaan en de toekomst. Tijdens de lessen economie volgden zij het project ‘ondern
  • ​Op woensdagavond 7 februari heeft de informatieavond over keuzevakken en doorstroom vanuit klas 2GT plaatsgevonden. De presentatie die gegeven is kunt u hieronder downloaden. Heeft u nog vragen hie
  • ​Voor meer berichten over de Open dag en de snuffellessen verwijzen wij u graag naar www.daaromdurendael.nl   Durendael, daar wil je leren! www.daaromdurendael.nl 2College Durendael een brede sc
  • Durendael neemt deel aan het project 'Le français voyage', een initiatief van de Table ronde pour le français, om de Franse taal meer aandacht te geven op school. In november kregen de derdejaarsleerl
  • ​Tijdens de internationale avond op donderdagavond 11 januari namen 68 leerlingen van 3-tto havo en vwo deel aan een debat met stellingen uit een aantal vakken.In de voorafgaande weken hadden de leerl
21-2-2018, 13:30
26-2-2018, 0:00
26-2-2018 t/m 3-3-2018
26-2-2018
27-2-2018
1-3-2018, 16:30
1-3-2018, 19:30
1-3-2018, 20:00
2-3-2018
2-3-2018
-