Omhoog
Aanmelden

Loopbaan Orientatie en Begeleiding (LOB)-activiteiten VWO

VWOOm de keuzes tijdens de schoolloopbaan te ondersteunen, gebruikt de mentor tijdens de begeleiding in het derde leerjaar de methode Qompas Profielkeuze.

Leerlingen van het VWO maken in de loop van het derde jaar een keuze voor een van de volgende profielen:

- Cultuur en Maatschappij 

- Economie en Maatschappij 

- Natuur en Gezondheid

- Natuur en Techniek.

Elk profiel bestaat uit: een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen hetzelfde. In het vrije deel kunnen leerlingen individueel kiezen voor een vak.

 
 
Vakken in het gemeenschappelijk deel
Nederlands
Duits  of Frans
Engels  of Engels IB[1]
Levensbeschouwing
Culturele & Kunstzinnige Vorming
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Loopbaanbegeleding
Profielwerkstuk
Global Prospectus programma ( alleen voor TTO)
 
Profielen met profielvakken
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur & Gezondheid (N&G)
Natuur & Techniek (N&T)
Beeldende vormgeving
 
Economie
Biologie
Natuurkunde
Geschiedenis
Geschiedenis
Scheikunde
Scheikunde
Wiskunde A  of Wiskunde C
Wiskunde A  of Wiskunde B
Wiskunde A of Wiskunde B
Wiskunde B
Aardrijkskunde2 of Economie
Aardrijkskunde2  of Management & Organisatie2 of
Frans of Duits
Aardrijkskunde2  of Natuurkunde  of Onderzoek & Ontwerpen3
Biologie of
Wiskunde D  of Onderzoek & Ontwerpen3
 
Keuzevakken in het vrije deel4
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur & Gezondheid (N&G)
Natuur & Techniek (N&T)
Aardrijkskunde 
Aardrijkskunde2
Aardrijkskunde
Aardrijkskunde
Biologie
Beeldende vormgeving
Beeldende vormgeving3
Beeldende Vormgeving3
Duits
Bewegen, Sport & Maatschappij
Bewegen, Sport & Maatschappij
Biologie
Economie
Biologie
Duits
Bewegen, Sport & Maatschappij
Frans
Duits
Economie
Duits
Management & Organisatie2
Frans
Frans
Economie
Management & Organisatie2
Management & Organisatie2
Frans
Natuurkunde
Management & Organisatie
Onderzoek & Ontwerpen
Onderzoek  & Ontwerpen
Wiskunde  D
[1] De keuze voor Engels IB is alleen mogelijk met een TTO certificaat (klas 3).
2 De combinatie van de vakken Aardrijkskunde en Management & Organisatie is niet mogelijk.
3 De combinatie van de vakken Onderzoek & Ontwerpen en Beeldende Vormgeving is niet mogelijk.
4 Een extra vak in het vrije deel kan alleen in overleg en na toestemming van de docentenvergadering en zal niet altijd ingeroosterd kunnen worden.
 
 Aanmelden HBO en WO

Leerlingen die zich willen inschrijven voor het HBO of WO, doen dit via www.studielink.nl
Tegelijkertijd regel je daarmee je studiefinanciering.

Aanmelding moet in ieder geval vòòr 1 mei gebeuren, omdat de leerling deel moet nemen aan de matchingsprocedure (studiekeuzecheck). In deze procedure wordt gekeken of de leerling geschikt is voor de vervolgopleding.

Sommige opleidingen krijgen altijd te veel aanmeldingen (bv tandheelkunde en geneeskunde) en krijgen daarom een numerus fixus. Dit betekent dat er een beperkt aantal leerlingen via loting wordt toegelaten. De uiterste inschrijfdatum voor opleidingen met loting is 15 mei. Daarnaast passen sommige van deze opleidingen decentrale selectie toe. Zij laten een beperkt aantal leerlingen toe volgens eigen criteria. Wil je hieraan meedoen, dan moet je als richtlijn 15 januari als inschrijfdatum aanhouden.

Gelden er voor een opleiding aanvullende eisen (bv bij logopedie, sport- en kunstopleidingen) dan kunnen de aanmelddata per opleiding verschillen. Deze zijn te vinden op de site van de betreffende opleiding.

Wanneer je bij de aanvraag van studiefinanciering tegen specifieke problemen aanloopt, kunnen ze je op afspraak bij de servicebalie van de DUO verder helpen (www.duo.nl).